Οικονομία

Fitch: Υποβάθμισε το ελληνικό outlook – βλέπει ύφεση 8,1% φέτος

  • newsroom


Ο Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προχώρησε σε αιφνιδιαστική υποβάθμιση - «Σταθερό» αντί για «θετικό» το outlook διατηρώντας την αξιολόγηση σε BB

Στην αιφνιδιαστική υποβάθμιση του ελληνικού Outlook από «θετικό» σε «σταθερό» επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι διατηρεί την αξιολόγηση σε BB.

Σύμφωνα με τον Οίκο η κίνηση αυτή αντανακλά τη σημαντική αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα, τα δημόσια οικονομικά και τους εξωτερικό ισοζύγιο.

Η Fitch προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 8,1% φέτος, λόγω των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας, της παγκόσμιας ύφεσης και της απότομης πτώσης του τουρισμού.

Ενώ αναμένει κάποια ανάκαμψη της δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος και του επόμενου έτους, με την αύξηση του ΑΕΠ να φτάνει το 5,1% το 2021.

Η Fitch εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα από 1,5% του ΑΕΠ το 2019 θα διαμορφωθεί σε δημοιονομικό έλλειμμα 7,4% του ΑΕΠ του 2020.
Στη συνέχεια αναμένει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ το 2021.

Η αύξηση του δανεισμού θα μετατραπεί σε αντιστροφή της μείωσης του δείκτη γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ που παρατηρήθηκε πέρυσι. Ενώ, εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους μειώθηκε στο 176,6% στο τέλος του 2019, από 181,2% το 2018. Οι προβλέψεις του Οίκου είναι σύμφωνες με την αναλογία χρέους που αυξάνεται στο 194,8% στα τέλη του 2020, πριν μειωθεί στο 187,1% το 2021.

Η Fitch αναμένει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ το 2020 και στο 5,7% το 2021, από 1,6% το 2019 του ΑΕΠ.
Ενώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι και θα παραμείνει πολύ υψηλό για παρατεταμένη περίοδο, υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Η Fitch προβλέπει ότι ο δείκτης χρέος/ΑΕΠ θα αρχίσει να μειώνεται ξανά το 2021.

Τι λέει για τις τράπεζες

Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στον τραπεζικό τομέα εξακολούθησε να βελτιώνεται το 2019, αλλά η πανδημία θα καθυστερήσει περαιτέρω βελτιώσεις και θέτει αρνητικούς κινδύνους, κατά την άποψη της Fitch.

Το μορατόριουμ στις πληρωμές δανείων και η πρόβλεψη για 5 δισ. ευρώ σε κρατικές εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις θα μετριάσει την πίεση βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα, η αντίδραση της ΕΚΤ περιλαμβάνει μέτρα που βελτιώνουν τη θέση των τραπεζών.

Τα NPEs, ωστόσο, παρά τη μείωση παραμένουν στο 42,1% του χαρτοφυλακίου.

Οι παράγοντες που θα οδηγούσαν σε θετική αξιολόγηση

  • Επιστροφή της σχέσης χρέος/ΑΕΠ σε σταθερή πτωτική τροχιά μετά το σοκ της Covid-19, για παράδειγμα μέσω δημοσιονομικής προσαρμογής, επιστροφής στην ανάπτυξη και διατηρήσιμων χαμηλών επιτοκίων.
  • Βελτίωση της μεσοπρόθεσμης απόδοσης στην ανάπτυξη, ειδικά αν υπάρξουν δομικές μεταρρυθμίσεις.
  • Μειωμένος κίνδυνος επιβεβαίωσης των κινδύνων για τον κρατικό προϋπολογισμό από τον τραπεζικό κλάδο.