Του Μηνά Τσαμόπουλου

Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης που προκλήθηκε από τα γεγονότα της Κύπρου εγκρίθηκε από  την Έκτακτη Γενική Συνέλευσή του Συνδέσμου Hellenic Hull Mutual Association Plc., όπου συμμετείχε το 77% των Μελών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 4 κύριες δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ίδρυση Ειδικού Αποθεματικού Κεφαλαίου κατ’ ενεργοποίηση του όρου 9 των Όρων και Κανονισμών κάλυψης του Συνδέσμου.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάκαμψης, στηρίζεται στους εξής άξονες σταθεροποίησης και ανάπτυξης:

– επέκταση γκάμας προϊόντων για την αύξηση τζίρου κατά 50% μέσα στο έτος,
– δημιουργία Ειδικού Αποθεματικού Ταμείου για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και ρευστότητας και δημιουργία νέων τραπεζικών συνεργασιών με ιδρύματα υψηλής διαβάθμισης εκτός Ελλάδος και Κύπρου.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αντώνης Αγαπητός, έκανε ιστορική αναδρομή στην εικοσαετή πορεία του Συνδέσμου, επισημαίνοντας τα σημαντικά οφέλη που αποκόμισε η ελληνόκτητη ναυτιλία, τόσο σε επίπεδο ανταγωνιστικότερων ασφαλίστρων, όσο και στην ταχύτητα αποζημιώσεων -ειδικά έως το 2011. Τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εντοπιότητας και κοινής γλώσσας, της άμεσης ανταπόκρισης και του υψηλού δείκτη εμπιστοσύνης. Κάλεσε τα Μέλη να σταθούν αυτήν τη δύσκολη ώρα δίπλα στο Hellenic, όπως ακριβώς στέκεται και αυτό δίπλα τους τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Στη συνέχεια, ο  κ. Ηλίας Τσακίρης εκπροσωπώντας τους Διαχειριστές το Συνδέσμου, ενημέρωσε την ολομέλεια για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο εξαίροντας  την τεράστια συμβολή των ασφαλειομεσιτών στην ουσιαστική ενημέρωση των Μελών καθ’ όλη την περίοδο μέχρι τη Συνέλευση.

Τόνισε ότι επί του παρόντος οι ασφαλιστικές εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα με δηλωμένη και έμπρακτη στήριξη του ισχυρού πάνελ των αντασφαλιστών. Επεσήμανε ωστόσο, ότι η μελλοντική πορεία του μοναδικού ελληνικού αλληλασφαλιστικού φορέα είναι πρωτίστως θέμα απόφασης των Μελών του, τα οποία και κάλεσε να εξετάσουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο και να δώσουν σχετική εντολή.
Ο Σύνδεσμος Hellenic Hull Mutual Association Plc στα τελευταία 5 έτη αύξησε το Μετοχικό του Κεφάλαιο κατά 7,25 εκατ. δολ., αλλά πρόσφατα επηρεάστηκαν τα αποθεματικά του από την Κυπριακή κρίση. Συνεχίζει με υψηλή κάλυψη να εξυπηρετεί τα Μέλη του και μόνο στο πρώτο 3μηνο του 2013 πλήρωσε 4,6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Στην ανοικτή συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας υπήρξε απόλυτη σύμπνοια απόψεων όσον αφορά τα τεράστια καταγεγραμμένα και δυνητικά οφέλη από τη λειτουργία του Συνδέσμου και την αναγκαιότητα η κρίση στην Κύπρο να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Hellenic Hull Mutual Association Plc. Στην ψηφοφορία το Επιχειρησιακό Σχέδιο έλαβε «ηχηρή» εγκριτική ψήφο από το 97% των ψηφισάντων.

Ο Σύνδεσμος Hellenic Hull Mutual Association Plc. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1994 στην Κύπρο με αποκλειστική δραστηριότητα την ασφάλιση κυρίως των πλοίων της Ελληνοκυπριακής εφοπλιστικής ναυτιλιακής κοινότητας. Η σύσταση του πρώτου Αλληλοασφαλιστικού Συνδέσμου που απευθύνεται στην Ελληνική και Κυπριακή ναυτιλία αλλά και η οργάνωση και έναρξη της λειτουργίας του, αποτέλεσε έργο πρωτοποριακό για τον ναυτιλιακό χώρο. Μετά από 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας σήμερα ο Σύνδεσμος διατηρεί ασφαλισμένα για κινδύνους σκάφους και μηχανής 920 πλοία αποκλειστικά ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων.