Οικονομία

Η Κομισιόν εγκρίνει την κρατική χρηματοδότηση 47 εκατ. ευρώ για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

  • newsroom


Αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης κρίθηκε η κρατική χρηματοδότηση του καθώς όπως αναφέρει η Κομισιόν αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Τη δημόσια στήριξη ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας προβλήτας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, έκρινε ως συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος του έργου είναι να μειωθεί η συμφόρηση, οι επιβλαβείς εκπομπές και ο κίνδυνος ατυχημάτων, με τη μεταφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα που βρίσκεται εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ηγουμενίτσα, ενώ είναι σχετικά μικρός λιμένας με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα προωθηθεί η κατασκευή υποδομών μεταφορών προτεραιότητας της ΕΕ χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.