Αμέσως μετά την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων από τους επαγγελματίες. Δηλαδή του φορολογητέου εισοδήματος που θα διαμορφώνεται ανάλογα με κριτήρια, όπως τα έτη προϋπηρεσίας, αλλά βάσει της νομοθεσίας θα είναι μαχητό.

Οι πληροφορίες, δε, αναφέρουν ότι οι κωδικοί της δήλωσης για τα τεκμαρτά τους εισοδήματα θα είναι προσυμπληρωμένοι. Κι έτσι η Εφορία θα πετάει το μπαλάκι στον φορολογούμενο: είτε θα το αποδεχτεί και θα πληρώσει τον φόρο, είτε θα μπει σε διαδικασία αμφισβήτησής του. Βέβαια οι επαγγελματίες που αμφισβητούν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους και να έχουν ξεκινήσει πληρωμές. Βάσει της νέας νομοθεσίας, το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό αλλά εγείρει διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Μέχρι την «ετυμηγορία» της φορολογικής διοίκησης οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του φόρου εισοδήματος είναι απαιτητές και αν προκύψει τελικά δικαίωση του φορολογουμένου, θα γίνεται συμψηφισμός με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Φέτος για πρώτη φορά οι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα φορολογηθούν για ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα 10.920 ευρώ. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μεταβάλλεται ανάλογα με τα χρόνια δραστηριοποίησης. Ειδικότερα:

■ Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα.

■ Τον τέταρτο χρόνο θα είναι μειωμένο κατά 67%.

■ Τον πέμπτο μειωμένο κατά 33%.

■ Στον έκτο χρόνο το τεκμαρτό εισόδημα θα φτάσει στα 10.920 ευρώ, για τα έτη 7-9 θα ανέλθει στα 12.012 ευρώ, στα 10-12 χρόνια στα 13.104 ευρώ και μετά το 12ο έτος στα 14.196 ευρώ.

Μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα θα έχουν οι επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα, όπως τα κυλικεία στα σχολεία και τα τουριστικά επαγγέλματα, καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος θα υπολογίζεται με τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας, δηλαδή με βάση δωδεκατημόρια. Για παράδειγμα, για 6 μήνες λειτουργίας το ελάχιστο ποσό θα μειώνεται στο μισό και για 10 μήνες λειτουργίας στα 10/12. Επίσης το τεκμήριο μειώνεται για όσους επαγγελματίες αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς τα ποσά αυτά συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στα 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στα 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

Δεν θα φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα:
■ Οι αγρότες.

■ Οσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες.

■ Οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

■ Τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Πρόκειται για 1.800 επιχειρήσεις από τις οποίες έτσι κι αλλιώς τα προσδοκώμενα έσοδα ήταν περιορισμένα.

■ Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται έως και με δύο εταιρείες, οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζομένων με «μπλοκάκι».

■ Οι επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια.

Ολοι οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο όταν υπάρχουν εκτεταμένες φυσικές καταστροφές στην περιοχή, όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους, λόγω αδυναμίας άσκησης δραστηριότητας, εγκυμοσύνης ή λοχείας, με βάση την εργατική νομοθεσία, όταν ο φορολογούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας. Επίσης ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει έλεγχο από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ, η εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης σε συνδυασμό με το «ψαλίδι» στο τέλος επιτηδεύματος, στο σύνολο των 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών θα επιφέρει:

■ Μέση αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 1.444 ευρώ για 473.000 ΑΦΜ.

■ Μέση μείωση φόρου 560 ευρώ για 138.000 ΑΦΜ, ενώ 124.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα δουν την παραμικρή μεταβολή στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Το αποτέλεσμα στα ταμεία του Δημοσίου θα είναι πρόσθετα έσοδα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ. Πέρυσι το Δημόσιο εισέπραξε 1,709 δισ. ευρώ (1,331 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος και 378 εκατ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος) από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Διαβάστε ακόμη     

Τα μέτρα που προσγειώνουν ενοίκια και τιμές στα σπίτια   

Ντάνιελ Γκρος (Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής): Ο «ενάρετος κύκλος» της ελληνικής οικονομίας και πώς μπορεί να κινδυνεύσει 

Organic Electronic Technologies: Eπανάσταση στην πράσινη ενέργεια με… τυπωμένα φωτοβολταϊκά (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ