Κινητήριος δύναμη της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αναδεικνύεται η περιστολή της φοροδιαφυγής. Στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει τρεις αιτίες υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων και αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο για την αναβάθμιση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, για τους εξής λόγους:

Πρώτον, αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης με νέα συστήματα ελέγχου και είσπραξης των φόρων.

Δεύτερον, δυναμική ανάπτυξη που θα συνεχίζεται. Και τρίτον, η ακρίβεια που επαύξησε τα φορολογικά έσοδα αλλά προβλέπεται ότι συνεχώς θα υποχωρεί.

Η ΤτΕ υπογραμμίζει τη σημασία της εν εξελίξει διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με POS και προτείνει κίνητρα με τη μορφή φοροαπαλλαγών για την αποκάλυψη συναλλαγών σε κλάδους υψηλής φοροδιαφυγής, που θα αποδυνάμωναν αντίστοιχα το ενδιαφέρον για φοροδιαφυγή.

Την ίδια στιγμή, και η ΑΑΔΕ ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής όλες τις ΔΟΥ της χώρας, αλλάζοντας τη δομή και τις εξουσίες για ελέγχους των ελεγκτικών μονάδων.

Μια νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ να προβαίνει στην διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (τήρησης των βιβλίων, έκδοσης τιμολγίων, δελτίων αποστολής, φορολογικών στοιχείων κλπ) πέραν από τα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση «μετακίνησης» ελεγκτών, που μπαίνουν «στα χωρικά ύδατα» κάποιας άλλης (πχ στα νησιά) για ελέγχους χωρίς «δεσμά» εντοπιότητος, όπως παραδοσιακά ίσχυε ως τώρα σε πολλές ελεγκτικές υπηρεσίες στο δημόσιο.

Διαβάστε ακόμη

Οικ. Ηλιόπουλου: Αύξηση της προσφοράς για την αγορά της ΑΝΕΚ στα 83 εκατ. ευρώ