Πιο δυνατοί έχουν βγει οι Έλληνες μαθαίνοντας να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, όπως προκύπτει από έρευνα της Focus Bari.

Ενώ στο παρελθόν το δάνειο θεωρούνταν μια εύκολη λύση, πλέον αντιμετωπίζεται ως η «έσχατη επιλογή» με το πνεύμα της εποχής να τείνει προς την αποταμίευση και το budgeting.

Η νέα έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Πώς νιώθουν οι Έλληνες για τα οικονομικά τους;» έδειξε ότι:

  • Οι Έλληνες φαίνεται να είναι πιο προσεκτικοί στον τρόπο που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους σε σχέση με το παρελθόν, ενώ δηλώνουν ότι δεν παίρνουν οικονομικά ρίσκα.
  • Τα δάνεια φαίνεται να είναι πηγή άγχους κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.
  • Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δηλώνουν πως σκοπεύουν να αποταμιεύσουν χρήματα για τον επόμενο χρόνο είτε για τις δύσκολες στιγμές είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Ως προς το πώς αισθάνονται για τα οικονομικά τους, οι Έλληνες χωρίζονται σε τρεις περίπου ισομεγέθεις ομάδες:

  1. εκείνους που νιώθουν άνετοι, ασφαλείς και σίγουροι ότι μπορούν να διαχειριστούν μια οικονομική κρίση,
  2. εκείνους που δηλώνουν το αντίθετο,
  3. και εκείνους που είναι «κάπου στη μέση»

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ