Τη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη ρύθμιση κάθε είδους οφειλών προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα το οποίο θα αποσυμφορήσει τα δικαστήρια και θα διαμορφώσει προϋποθέσεις για ταχεία επίλυση όλων των υποθέσεων είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οποιοσδήποτε έχει οφειλές τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει θα χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη πλατφόρμα, για να καταχωρήσει τα χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, καθώς και προς οποιονδήποτε άλλο φορέα ή ιδιώτη πιστωτή, κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται σήμερα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος όμως αφορά μόνο επιχειρήσεις.

Μέσα από την νέα πλατφόρμα  που θα δημιουργηθεί, οι πιστωτές θα διαμορφώνουν μια πρόταση ρύθμισης, η οποία θα μπορεί να προβλέπει και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων εφόσον αυτά υπάρχουν, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ένα μέρος των οφειλών, ενώ το υπόλοιπο θα τίθεται σε διακανονισμό, ανάλογα με τις δυνατότητες αποπληρωμής του οφειλέτη.

Πρόκειται στην ουσία για τη δημιουργία ενός νέου «πτωχευτικού δικαίου» που θα περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα και θα βασίζεται στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας την οποία προβλέπει ο νόμος Κατσέλη, η οποία όμως σήμερα γίνεται μέσω δικαστηρίου. Δηλαδή ο οφειλέτης που έχει αδυναμία πληρωμής μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο, το οποίο βγάζει μια απόφαση αποπληρωμής, η οποία προβλέπει ότι ο οφειλέτης εκποιεί πιθανά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει για να εξοφλήσει μέρος της οφειλής και από το ποσό που απομένει αποπληρώνει μόνο εκείνο για το οποίο έχει την οικονομική δυνατότητα.

(Ως γνωστόν, η προστασία που παρείχε στην πρώτη κατοικία ο νόμος Κατσέλη έχει καταργηθεί και τέτοια προστασία παρέχεται μόνο στο πλαίσιο του νέου νόμου -ν.4605/2019-  με βάση αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και μέχρι το τέλος του 2019).

Η νέα πλατφόρμα ρύθμισης χρεών που ετοιμάζεται αυτοματοποιεί την ίδια διαδικασία με στόχο να προκύπτει γρήγορα μια πρόταση ρύθμισης, η οποία, εφόσον γίνεται αποδεκτή από τον οφειλέτη θα υλοποιείται από όλες τις πλευρές.

Σε αντίθετη περίπτωση ο οφειλέτης θα μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια.

Ο χρόνος εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος θα καθοριστεί ανάλογα και με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο ζήτημα της προστασίας πρώτης κατοικίας, η οποία με βάση το νόμο εκπνέει στο τέλος του έτους χωρίς να έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής με τους δανειστές το ενδεχόμενο παράτασης.

Επίσης δεν είναι γνωστό εάν το νέο σύστημα θα υποκαταστήσει τον νόμο Κατσέλη (ο οποίος συνεχίζει να ισχύει, χωρίς όμως προστασία της πρώτης κατοικίας) ή θα ισχύει παράλληλα με αυτόν.