Οικονομία

Νέες αντικειμενικές αξίες: Αυτοί οι 20 φόροι επηρεάζονται – Όλες οι αλλαγές

 • newsroom


Πλέον το σύστημα των αντικειμενικών αξιών επεκτείνεται στο 98% των περιοχών, από το 85% που βρίσκεται σήμερα

Αλλαγές σε 20 φόρους και τέλη που αφορούν στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων αναμένεται να υπάρξουν από τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες που θα ισχύουν από τον Ιανουάριο 2022.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, οι όποιες μεταβολές και αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως στον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στους συντελεστές. Αυτοί που θα επιβαρυνθούν είναι οι έχοντες κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υποφορολογούνταν.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

 • Ο ΕΝΦΙΑ, που επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2022, κάποιες αλλαγές αφορούν και τον τρόπο πληρωμής, καθώς το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει ο φόρος να καταβάλλεται σε περισσότερες από έξι δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2022
 • Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Ωστόσο, το ζήτημα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ αναμένεται να επαναξιολογηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθεί. Πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε το 2020 ανήλθε σε 631,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352,52 εκατ. ευρώ πληρώνουν φυσικά πρόσωπα και 272,38 εκατ. ευρώ οι επιχειρήσεις
 • Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή
 • Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία
 • Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων
 • Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων
 • Ο φόρος διανομής ακινήτων
 • Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
 • Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης)
 • Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων
 • Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς
 • Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς
 • Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς
 • Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο
 • Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων
 • Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων
 • Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων
 • Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων
 • Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων
 • Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Διαβάστε ακόμη