Οικονομία

Ποιους «χτυπά» στοχευμένα τον Ιούνιο η Εφορία

  • Κωστής Πλάντζος


Βάζει στο «μάτι» ξεχασμένες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου όπου κάποιοι νόμισαν ότι θα ξεχαστούν λόγω του κορωνοϊού, ωστόσο ξεκινά με συστάσεις τις 35.000 θερινές «επισκέψεις»  της

«Η εφορία ξανακτυπά» αλλά -λόγω κορωνοΐού- μόνον όταν πέφτει σε υπότροπους ή «καραμπινάτες» περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Και ενώ οι 35.000 θερινοί έλεγχοι ξεκίνησαν με εμφανείς επισκέψεις ελεγκτών και, κυρίως, «συστάσεις» προς τους ελεγχόμενους για αυξημένη φορολογική συμμόρφωση, δεν έλειψε η πρώτη «καμπάνα» του καλοκαιριού, σε μπαρ της συμπρωτεύουσας, για το οποίο υπήρχαν ήδη ενδείξεις ή πληροφορίες και ελέγχθηκε από εφοριακούς υπαλλήλους όχι μόνον για αποδείξεις που δεν κόπηκαν, αλλά και για την νομιμότητα του αλκοόλ που διακινούσε. Τα σχετικά δείγματα μάλιστα εστάλησαν για έλεγχο και στα Τελωνεία.

Εκτός από τους θερινούς ελέγχους, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δίνει και νέες οδηγίες προτεραιοποίησης για τους 25.000 τακτικούς  ελέγχους που πρέπει να «τρέξουν» φέτος.

Καθώς όμως χάθηκε χρόνος λόγω πανδημίας, οι εντολές προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες είναι σαφείς να ελεγχθούν κυρίως, πέρα από κάθε κριτήριο και προτεραιότητα:

α) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

β) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).

γ) Υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει έκθεση έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

δ) Υποθέσεις που στηρίζονται σε πορισματικές εκθέσεις από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

στ) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου

ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε

η) Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές

ι) Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής

ια) Υποθέσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων

ιβ) Υποθέσεις ειδικών κατηγοριών φορολογούμενων .