Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους ή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην αγροτική παραγωγή θα διοχετευτεί η μερίδα του λέοντος από τη δόση των 3,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, ένα ποσό της τάξης του 1,7 δισ. ευρώ θα δαπανηθεί ως συμμετοχή του κράτους σε επενδύσεις που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών των επιχειρήσεων, από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέχρι τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με online πωλήσεις και σύγχρονες ταμειακές μηχανές, και από την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών μέχρι την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας. Και η αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης προς τους μικρομεσαίους δεν σταματάει εκεί! Μέσω των τραπεζών θα διατεθούν επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ (από την ίδια δόση) με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και για κεφάλαιο κίνησης, για ανάγκες προβολής, ακόμα και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η απόφαση για την εκταμίευση της 1ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα ληφθεί τους πρώτους μήνες του 2022, πιθανόν από το τέλος Φεβρουαρίου και μετά, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια σειρά διαδικασιών και εγκρίσεων προκειμένου η Κομισιόν να ανάψει το πράσινο φως για την εκταμίευση των 3,56 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η Κομισιόν θα προχωρήσει σε μια πρώτη αποτίμηση της προόδου και θα κάνει και τη σχετική εισήγηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να συζητηθεί από δύο επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών, για να λάβει κατόπιν την τελική πρόταση-απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και της δανειακής σύμβασης η Ελλάδα έχει, ήδη, λάβει προχρηματοδότηση, από τις αρχές Αυγούστου, συνολικού ύψους 3,96 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,31 δισ. ευρώ προέρχονταν από το σκέλος των επιδοτήσεων και 1,65 δισ. ευρώ από το σκέλος των δανείων.

Οσον αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τα εξής:

«Eξοικονομώ» επιχειρήσεων: Μέσα στους πρώτους 5 μήνες του έτους θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 957,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, την εγκατάσταση νέων ή την αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή των προϊόντων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ: Οι προκηρύξεις θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του έτους και το συνολικό κόστος της επένδυσης θα φτάσει τα 465 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις θα δίνουν έμφαση στα εξής: α) Ηλεκτρονικές πληρωμές και πωλήσεις. Ο στόχος είναι τουλάχιστον το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πωλεί online και το 40% να προμηθεύεται online. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. β) Βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων (ΙDP). Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία υποδομών cloud από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα επιδοτηθεί η μετάβαση 1.000 επιχειρήσεων σε μοντέλο cloud-only. γ) Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και POS. Θα χρηματοδοτηθεί το 75% του κόστους αντικατάστασης παλαιότερων POS και ταμειακών μηχανών, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η αγορά κινητών συσκευών και η αναβάθμιση του software για την έκδοση αποδείξεων.

Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα: Το πρώτο δίμηνο του 2022 αναμένονται και οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα αυτό, συνολικής χρηματοδότησης 520 εκατ. ευρώ. Θα επιδοτηθούν: α) Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Ελάχιστη επένδυση 1 εκατ. για τις ΜμΕ με 55% επιχορήγηση και 3 εκατ. για τις μεγάλες με 40% επιχορήγηση και εκτιμώμενη συνολική επιχορήγηση 185 εκατ. ευρώ. β) Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ., εκ των οποίων το 50% θα είναι επιχορήγηση και συνολική επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 100 εκατ. ευρώ. γ) Πράσινος αγροτουρισμός. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης 50 εκατ. ευρώ. δ) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με εκτιμώμενο κόστος 212 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου 170 εκατ. ευρώ. ε) Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων με επιδότηση 15 εκατ. ευρώ.

Ανάπτυξη του τουρισμού: Θα δοθούν συνολικά 260 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών. Επίσης, προβλέπονται 46 εκατ. ευρώ για τον ορεινό τουρισμό, 23 εκατ. ευρώ για τουρισμό υγείας και ευεξίας, 18 εκατ. ευρώ για καταδύσεις και υποθαλάσσιο τουρισμό, από 14 εκατ. ευρώ για αγροτουρισμό και γαστρονομία και για προσβάσιμες ακτές και 15 εκατ. ευρώ για μέτρα διαχείρισης προορισμού.

Εξυπνη μεταποίηση: Στόχος, η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι επενδύσεις σε βιομηχανικά σχήματα-clusters. O συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στα 75 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, προχωρούν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με έξι ελληνικές τράπεζες, με το ποσό που θα εκταμιευθεί άμεσα να ανέρχεται σε 970 εκατ. ευρώ. Σε αυτό θα προστεθούν ακόμα 600 εκατ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα έξι εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα) θα δημοσιοποιήσουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν δανειοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Το 20% της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον το 30% με δάνειο από τις τράπεζες και το υπόλοιπο, έως και 50%, θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, αυτή μπορεί να καλυφθεί με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής.

Διαβάστε ακόμη: 

H πριγκίπισσα – εγγονή του Ανιέλι της Fiat και η σχέση της με τον Ρενιέ του Μονακό

«Καρούζος Gate»: Aλλάζουν χέρια 200 ακριβά ακίνητα σε Αττική, Κρήτη, Πάτρα, Κεφαλονιά (pics)

Αναλυτικός Οδηγός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο