Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν οι έκτακτες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού λόγω Κορωνοϊού.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου –   Ιουλίου 2020 καταγράφουν τις βασικές αιτίες της εμφανιζόμενης υπέρβασης, που κατά κύριο λόγω οφείλεται στα εξής μέτρα :

α) η έκτακτη δαπάνη «Αποζημίωσης ειδικού σκοπού» λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 1,118 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών,

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (525 εκατ. ευρώ συνολικά ως τον Ιούλιο),

δ) οι αυξημένες πληρωμές από το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  κατά 2,293 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για:

–  την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων,

– την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

– το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και

σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19

Είναι ενδεικτικό ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 3,122 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.

Επιπλέον, λόγω του αυξημένου δανεισμού για ανάγκες ρευστότητας -που όμως συνιστά και αναχρηματοδότησης ακριβότερου δανεισμού με τα χαμηλά ή και αρνητικά τρέχοντα επιτόκια- καταγράφονται και αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 207 εκατ. ευρώ.