Στα 7.717 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε, τον περασμένο Αύγουστο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού αυξημένο κατά 3,090 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Όμως η εξέλιξη αυτή όπως τονίζει το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους οφείλεται κυρίως στην είσπραξη της προκαταβολής ποσού 2,310 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, καθώς και των αυξημένων εσόδων του ΠΔΕ.

Συνέπεια των εξελίξεων αυτών ήταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2021 να διαμορφωθεί στα 10,523 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 13,487 δισ. ευρώ, το δε πρωτογενές έλλειμμα να … «περιοριστεί» στα 6,38 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 9,4 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν, τον περασμένο Αύγουστο, σε 8,049 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3,017 δις. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,342 δισ. ευρώ, μειωμένα μόλις κατά 83 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, λαμβανομένης υπόψη της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα και την συνακόλουθη παράταση πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2021, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 10 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ,

στ) Μεταβιβάσεις κατά 3.065 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της είσπραξης του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των αυξημένων εσόδων Π.Δ.Ε.,

ζ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 40 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 144 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 10 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2021 ανήλθαν σε 332 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 735 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Διαβάστε ακόμα:

ΥΠΟΙΚ: Στη Βουλή 9+1 ανατροπές για τη φορολογία – Ποιοι φόροι μειώνονται και ποιοι καταργούνται

Ρέτσος (ΣΕΤΕ): «Tα δύσκολα για τον ελληνικό τουρισμό είναι μπροστά μας»

«Μικρό Ελληνικό»: e-Auction για το «φιλέτο» των 345 στρεμμάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης