Οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης απορρόφησαν το ήμισυ επί του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων της χώρας την περυσινή χρονιά- ρεκόρ, με τους τουρίστες μάλιστα του Νοτίου Αιγαίου να ξοδεύουν τα περισσότερα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Ενδεικτικά, από το σύνολο των 17,7 δισ. ευρώ των ταξιδιωτικών εισπράξεων- ρεκόρ της περασμένης χρονιάς οι δύο «πρωταθλήτριες» Περιφέρειες απορρόφησαν συνολικά 8,8 δισ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος- ήτοι το 29,3% επί του συνόλου να πηγαίνει στο Νότιο Αιγαίο και ένα 20,4% στην Κρήτη. Ακολουθούν Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Insete για τον εισερχόμενο τουρισμό ανά αγορά και Περιφέρεια το 2019. Ακριβώς αυτά τα νούμερα αναδεικνύουν και τη σημασία του τουρισμού και το δυσανάλογο έλλειμμα που δημιουργείται φέτος, χρονιά κατάρρευσης των τουριστικών εσόδων, τα οποία εκτιμώνται μόλις μεταξύ 3- 3,5 δισ. ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις Περιφέρειες της χώρας που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουριστικό κλάδο.

Αναλυτικότερα όπως προκύπτει από τη μελέτη, στην πρώτη θέση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 5,17 δισ.  ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τη Γερμανία με 994 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι εισπράξεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (667 εκατ. ευρώ) και τις Η.Π.Α. (502 εκατ. ευρώ). Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 3,6 δις. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, προέρχεται κι εδώ από τη Γερμανία (972 εκατ. ευρώ) και ακολουθεί το Ην. Βασίλειο (420 εκατ. ευρώ) και η Γαλλία (399 εκατ. ευρώ). Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Αττικής ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ  με κύριες πηγές τις Η.Π.Α. (397 εκατ. ευρώ), το Ην. Βασίλειο (251 εκατ. ευρώ) και την Κύπρο (227 εκατ. ευρώ).

Για τις τρεις πρώτες Περιφέρειες της χώρας είναι αισθητή για φέτος η έλλειψη των Αμερικανών τουριστών, δεδομένου ότι η αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε φέτος ουσιαστικά «κλειστή» λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, ελέω Covid 19.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με 2,25 δις. ευρώ έσοδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη Γερμανία και ακολουθούν Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Την πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 1,991 δις. ευρώ και πρώτες αγορές το Ην. Βασίλειο. και ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα, οι εισπράξεις ταξιδιωτών από τη Γερμανία και την Ιταλία.

Στα 76 ευρώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 482 ευρώ έναντι 449 ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 7,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 10,3%, παρά τη μείωση στη μέσης διάρκειας παραμονής κατά -2,7%. Αξιοσημείωτο είναι πως μόνο οι 3 Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο με 751 ευρώ, Κρήτη με 681 ευρώ  και Ιόνια Νησιά με 627 ευρώ) κατέγραψαν μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μεγαλύτερη του μέσου όρου της Ελλάδας το 2019, ενώ οι υπόλοιπες 10 κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου.

Ανά διανυκτέρευση, η μέση δαπάνη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 76 ευρώ έναντι 69 ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 10,3%. «Πρωταθλήτρια» είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου οι τουρίστες ξοδεύουν 97  ευρώ σε κάθε διανυκτέρευση και ακολούθησε η Περιφέρεια Κρήτης με 83 ευρώ παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση 16,4%. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές. Ειδικότερα η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 80 ευρώ από τα 68 ευρώ (+17,9). Μικρότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης 4,9% της δαπάνης ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Αττικής με τη δαπάνη να ανέρχεται στα 76 ευρώ.