Οικονομία

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι προθεσμίες για δηλώσεις τον Ιούνιο

  • newsroom


Από 1η Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31/3/2021

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε τις προθεσμίες για υποβολή των αιτήσεων ένταξης και ορθών επαναλήψεων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Ιούνιο, αλλά και για προηγούμενους μήνες

Σημειώνεται ότι για τον Ιούνιο και εφεξής, ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ι. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Μάιο 2021-Α΄ φάση

Παρατείνεται έως και 2/6/2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τον μήνα Μάιο 2021. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: Από 13/5/2021 έως και 2/6/2021.

ΙΙ. Για τον Μάιο 2021-Β΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τον μήνα Μάιο 2021 εντός της κάτωθι προθεσμίας: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: Από 3/6/2021 έως και 8/6/2021.

ΙΙΙ. Για τον Ιούνιο 2021-Α΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Για τον μήνα Ιούνιο 2021, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στο Μηχανισμό, εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 3/6/2021 έως και 30/6/2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στο Μηχανισμό – Α’ φάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

ΙV. Για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021-Β΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, εντός της κάτωθι προθεσμίας και, ειδικότερα:

  • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης,
  • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/6/2021 έως και 4/6/2021.

Σημειώνεται ότι, πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ φάση και, επιλέγοντας το κουμπί Διαχείριση, να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ φάσης.

Διαβάστε ακόμη:

Έως 420 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις

Πρεμιέρα για τον νέο Πτωχευτικό με ηχηρά «σφυριά» για επωνύμους (pics)

Μητσοτάκης: Θα μονιμοποιηθεί μέρος του έκτακτου προσωπικού του ΕΣΥ (vid)