Yπέρ των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας τάχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη Βουλή.

«Είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, αρκεί αυτές οι αποκρατικοποιήσεις να συνοδεύονται με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας στα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που επιφέρουν αλλαγές στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου. Θέση της κυβέρνησης, είπε ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, είναι πως «οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να υπηρετούν τις βασικές προτεραιότητες για υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Μανώλης Κόνσολας, λέγοντας ότι οι τιθέμενες διατάξεις «επικαιροποιούν και εκσυγχρονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανωνύμων εταιρειών». Παράλληλα, εισάγονται σημαντικές καινοτομίες, όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και η σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ιδίως σε σχέση με τις ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, παρατήρησε ότι στο νομοσχέδιο γίνονται αναφορές σε δείκτες που έχουν σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση, την κερδοφορία και τη ρευστότητα, «με τρόπο που, πολλές φορές, δεν συνάδει με τη λειτουργία, τους σκοπούς και τους στόχους εταιριών του Δημοσίου, που ρόλο έχουν κατά κύριο λόγο να προσφέρουν δημόσιο αγαθό ή δημόσια υπηρεσία στους πολίτες».

«Δημιουργείτε ένα ‘αεροδιάδρομο’ για την πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των ανώνυμων εταιρειών, εντός και εκτός του Υπερταμείου», είπε απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης.

Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί και οι διατάξεις για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Κατά τη διαδικασία της ακρόασης φορέων, ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Δημήτρης Βεργίνης, υποδιευθυντής της διεύθυνσης Πληροφορικής της ΤτΕ, είπε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων». Ο κ. Βεργίνης ανέφερε ότι το εν λόγω μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα, που θα ανήκει και θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει σε αναλυτική βάση, το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων, ή κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφή πίστωσης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Τα στοιχεία του μητρώου θα είναι διαθέσιμα στους πιστοδοτούμενους και στους πιστωτές, μετά από αίτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των πιστωτικών εκθέσεων. Οι πιστωτές θα χρησιμοποιούν τις πιστωτικές εκθέσεις, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών. Το μητρώο θα είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας με το μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, την ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, της Τειρεσίας ΑΕ.

Όπως είπε ο κ. Βεργίνης, για τις ανάγκες διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, το μητρώο θα μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Διαβάστε ακόμα:

 Έρευνα DHL Trade Growth Atlas: Σε νέα ρεκόρ το παγκόσμιο εμπόριο παρά τα απανωτά σοκ

Φορέας Ακινήτων: Εκπνέει η (νέα) προθεσμία για την υποβολή