Οικονομία

Στουρνάρας: Να στηριχθούν με φορολογικά κίνητρα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προϊόντα

  • newsroom


Η πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει τα Προσωπικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα ως κομβική συνιστώσα του 3ου πυλώνα ασφάλισης και να παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξή τους

Τη θέση ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να αποκτήσει ρόλο στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας υποστήριξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως είπε ο κεντρικός τραπεζίτης κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των παν-Ευρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (ΠΕΠ), που, ως γνωστόν, έχουν εισαχθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω Κανονισμού άμεσα εφαρμοστέου και στην Ελλάδα. Πλέον οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλουν την εμπειρία τους σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και να συμβάλλουν, προς όφελος του ασφαλισμένου, στην επικράτηση του θεσμού αυτού και στην Ελλάδα, μέσω του οποίου θα αυξηθεί και η αποταμίευση.

Το γεγονός ότι τα ΠΕΠ στηρίζονται και παρέχονται στη βάση κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας και ότι, για αυτά που παράγονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, απαιτείται η έγκριση τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι εχέγγυο της υψηλής ποιότητας των προγραμμάτων αυτών, και θα ωθήσει την ασφαλιστική αγορά να ενισχύσει περαιτέρω τις δομές της και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών, όχι μόνον από ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και από όλες τις οντότητες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, θα εντείνει τον ανταγωνισμό σε όφελος του ασφαλισμένου. Καθώς το βασικό χαρακτηριστικό των ΠΕΠ είναι η δυνατότητα διακρατικής κινητικότητας και φορητότητας και η διατομεακή αλλαγή παρόχου, δημιουργούνται συνθήκες αυξημένης κινητικότητας και ευελιξίας που θα επηρεάσουν την επιχειρηματική συμπεριφορά των παρόχων τέτοιων προγραμμάτων αλλά και των καταναλωτών.

Όμως, για να επιτύχει ο νέος θεσμός πρέπει η πολιτεία να τον αναγνωρίσει ως κομβική συνιστώσα του 3ου πυλώνα ασφάλισης, που λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με την κοινωνική και επαγγελματική ασφάλιση, και, κατά δεύτερον, να τον υποστηρίξει με τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την εν λόγω συνεργασία και από τα κίνητρα αυτά, τόσο για τους αποταμιευτές όσο και την οικονομία εν γένει, υπερβαίνουν κατά πολύ το βραχυπρόθεσμο κόστος τους.

Τέλος, η ίδια φορολογική μεταχείριση είναι αναγκαίο να ισχύσει και για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής διαχειρίζονται σημαντικού μεγέθους επαγγελματικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια, με ετήσια ασφάλιστρα που ξεπερνούν σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ. Καθώς αυτά τα συμβόλαια προσφέρονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, γίνεται αντιληπτό ότι από τα φορολογικά κίνητρα θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ήδη επωφελούνται οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχουν τα ίδια φορολογικά κίνητρα στην αντιμετώπιση της προαιρετικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης των εργαζομένων σε όλες γενικά τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Γιάννης Στουρνάρας εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, επικαλούμενος το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που την χαρακτηρίζουν.

Απόρρητο Απόρρητο