Με χρέη, πρόστιμα και φόρους που δεν φαντάζονταν ότι υπήρχαν βρίσκονται αντιμέτωποι κληρονόμοι και ανήλικα παιδιά. Μαζί με το σπίτι ή με χρήματα που κληρονόμησαν είναι φορτωμένοι και με μεγάλα βάρη και χρέη που είχαν μείνει αρρύθμιστα από τον θανόντα… Οταν υπάρχει διαθήκη που ορίζει ποσοστά κληρονομιάς, τα χρέη κατανέμονται αναλογικά. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι κληρονόμοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και ποιες προθεσμίες πρέπει να προλάβουν. Προτού, λοιπόν, κάποιος αποδεχθεί μια κληρονομιά θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει αν αυτή σέρνει από πίσω βάρη. Θα πρέπει δε να είναι πολύ προσεκτικός και με τις προθεσμίες για να μη βρεθεί όμηρος του Δημοσίου!

Πολλοί αγνοούν αν ο συγγενής τους είχε αφήσει διαθήκη, με αποτέλεσμα να χάνουν την τετράμηνη προθεσμία για να αποποιηθούν την κληρονομιά ή έχουν ανήλικα παιδιά για τα οποία δεν είχαν πληροφορηθεί ότι εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος πρέπει να αποποιηθούν και αυτά την κληρονομιά με άδεια από το δικαστήριο.

Το άγχος βαρύνει τους κληρονόμους που θα πρέπει να ψάξουν να βρουν αν ο συγγενής τους είχε αφήσει διαθήκη να προλάβουν την προθεσμία για να αποποιηθούν την κληρονομιά. Προβληματική είναι και η περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διαθήκη με την οποία ορίζεται ότι τα χρέη βαρύνουν μόνο έναν ή ορισμένους εκ των συγκληρονόμων. Μια τέτοια ρύθμιση με τη διαθήκη δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι του δανειστή της κληρονομιάς, δηλαδή του Δημοσίου, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών της κληρονομιάς έναντι του Δημοσίου.

Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος εμπλέκεται ως οφειλέτης ή εγγυητής χρεών, ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα:

Να αποποιηθεί την κληρονομιά περιουσιακών στοιχείων ή χρέους και να αποφύγει τον κίνδυνο να μεταβιβαστούν τα χρέη σε αυτόν. Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται με δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός κληρονόμος. Η δήλωση κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο του θανάτου του εντός τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής, ότι δηλαδή κατέστη προσωρινός κληρονόμος και του λόγου της κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν έμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος και όχι στους τέσσερις μήνες. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι την παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλάβουν διαδοχικά όλοι οι κληρονόμοι που είναι συγγενείς μέχρι 5ου βαθμού.

Να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής, όσο διαρκεί η προθεσμία να αποποιήσει την κληρονομιά, περιορίζοντας με την επιλογή αυτή την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομιάς. Η σχετική δήλωση γίνεται επίσης στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου. Στη συνέχεια ο κληρονόμος που αποδέχτηκε την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή της κληρονομικής περιουσίας μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω δήλωσή του. Συμβολαιογράφος και εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί με απόφαση του Ειρηνοδικείου προβαίνουν στην απογραφή, δηλαδή την καταγραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της κληρονομιάς, διαδικασία που απαιτεί προσεκτικούς νομικούς χειρισμούς, και σε περίπτωση που δεν περατωθεί εντός της προβλεπόμενης τετράμηνης αποκλειστικής προθεσμίας επέρχεται ως συνέπεια η απώλεια του ευεργετήματος, με αποτέλεσμα την απεριόριστη ευθύνη του κληρονόμου. Ο κληρονόμος που αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής διοικεί και ευθύνεται για κάθε αμέλεια και έχει υποχρέωση να λογοδοτεί στους δανειστές, δεν έχει το δικαίωμα να εκποιήσει ή να δωρίσει ακίνητα της κληρονομιάς που αποδέχτηκε με το ευεργέτημα της απογραφής χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Τα ανήλικα τέκνα κληρονομούν πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής, ώστε να μη βρεθούν να οφείλουν από κληρονομιά με χρέη που έλαβαν. Προσοχή όμως, το αργότερο εντός έτους από την ενηλικίωσή τους πρέπει να συντάξουν απογραφή, διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσουν τα χρέη της κληρονομιάς.

Σε περίπτωση που καταφανώς η αξία της περιουσίας της κληρονομιάς υπολείπεται των χρεών, οι κηδεμόνες του ανήλικου με διάταξη παροχής άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο μπορούν να κάνουν αποποίηση της κληρονομιάς για τον ανήλικο.

Διαβάστε ακόμη  

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7% μέσα σε δέκα χρόνια

Τουρισμός: Με 80.000 κενές θέσεις ξεκίνησε η σεζόν

Ηλεκτρισμός: Κολοσσιαίες επενδύσεις 1 δισ. ετησίως για τα δίκτυα διανομής έως το 2050

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ