Σημαντική μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο τέλος Οκτωβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 673 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρότερο κατά 241 εκατ. ευρώ από εκείνο του Οκτωβρίου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και σε μικρότερο βαθμό του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών και τη μικρή αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 353 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι η μείωση των συνολικών εξαγωγών αγαθών αντανακλά τη μείωση των εξαγωγών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (κατά 3,3% και 4,0% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Σημειώνεται, ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο κατά 0,4% σε τρέχουσες τιμές (1,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,5% (4,9% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τρέχουσες τιμές (1,2% σε σταθερές τιμές), με εκείνες χωρίς καύσιμα να καταγράφουν αύξηση κατά 4,2% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση, πρωτίστως, που παρατηρήθηκε στον τουρισμό, καθώς οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,1% και 3,7%, αντίστοιχα, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 492 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, καταγράφεται σημαντική εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων στο δεκάμηνο, η οποία έφθασε τα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 25,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.