Διευκολύνεται η διαδικασία αποζημίωσης για βλάβες, που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν στους καταναλωτές δίκαιη αποζημίωση, όταν ελαττωματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ή ανακαινισμένων, τους προκαλούν σωματική και ψυχολογική βλάβη.

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που ενέκριναν οι επιτροπές Νομικών Θεμάτων (JURI) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας γύρω από το λεγόμενο «βάρος της απόδειξης», δηλαδή την ανάγκη να αποδειχθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό και προκάλεσε βλάβη στο θύμα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών και να ανταποκριθεί επαρκώς το θεσμικό πλαίσιο στις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες (όπως η τεχνητή νοημοσύνη), η μετάβαση σε ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο και η αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εκτός Ε.Ε.).

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εάν η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δώσει την έγκριση της, θα ξεκινήσουν συνομιλίες με τα κράτη-μέλη για την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Υπεύθυνος φορέας στην Ε.Ε.

Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ακόμη και όταν ένα ελαττωματικό προϊόν αγοράστηκε εκτός Ε.Ε., αν υπάρχει μια επιχείρηση με έδρα την Ε.Ε. που συνδέεται με το προϊόν, μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη ζημία που προκαλεί. Οι ευρωβουλευτές λένε ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί μια υπεύθυνη επιχείρηση, οι καταναλωτές θα μπορούσαν και πάλι να αποζημιωθούν μέσω εθνικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση όχι μόνο σωματικής βλάβης, αλλά και ιατρικά αναγνωρισμένης ψυχολογικής βλάβης και καταστροφής ή μη αναστρέψιμης καταστροφής δεδομένων (π.χ. διαγραφή αρχείων από σκληρό δίσκο), όταν η οικονομική ζημία υπερβαίνει τα €1.000.

Οι ευρωβουλευτές παρέτειναν περαιτέρω την παράταση της περιόδου ευθύνης από τα 20 χρόνια που πρότεινε η Επιτροπή σε 30 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα προβλήματα καθυστερούν να εμφανιστούν. Προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία, οι κανόνες δεν θα ισχύουν για δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Περί αποτελεσματικότητας

«Η αναθεωρημένη Οδηγία για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων στοχεύει στην εξισορρόπηση μεταξύ της αποτελεσματικότητας για τα θύματα των ελαττωματικών προϊόντων και της νομικής ασφάλειας για τους οικονομικούς φορείς», σχολίασε ο συνεισηγητής της επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Pascal Arimont (ΕΛΚ, Βέλγιο).

Από τη μεριά του, ο συνεισηγητής της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Vlad-Marius Botoş (Renew, Ρουμανία) σημείωσε: «Στη νέα Οδηγία έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των πολιτών και της νομικής σαφήνειας για τους οικονομικούς φορείς».

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan: S&P και Fitch Ratings θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα

ΕΚΤ: Θα διατηρηθούν τα αυξημένα επιτόκια μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2024 (γράφημα)

Κατατέθηκε στην Κομισιόν ο προϋπολογισμός 2024

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ