Τεχνολογία

Η έλλειψη αξιοπιστίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, πάντως, δεν θα πρέπει να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα χρήσης της. Ο κ. Δασκαλάκης είναι υπέρ της εισαγωγής της πληροφορικής ήδη από το δημοτικό