Τεχνολογία

Το Tallinn Digital Summit έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς και συνάντησης με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην ψηφιακή διακυβέρνηση, την οικονομία και την κοινωνία

Στη Γενική Συνέλευση, ο ΣΕΚΕΕ τόνισε τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους σε συνεργασία με τους άλλους σχετικούς φορείς