Τεχνολογία

Το Pronunciations πρόγραμμα θα γίνει αρχικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ και αφορά μόνο χρήστες του Facebook με ηλικία άνω των 18 ετών που έχουν περισσότερους από 75 φίλους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Αυτό είναι το κόστος της αν παραχθεί από οικολογικά υλικά και δεν δαπανηθεί ούτε στο ελάχιστο κάποιο ορυκτό καύσιμο για την μεταφορά των υλικών και την κατασκευή της κούνιας