Τεχνολογία

Στην οθόνη Netflix και ERTflix, «texting» με Facebook Messenger και Viber

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Τι αποκαλύπτει η πανελλαδική έρευνα καταναλωτών της ΕΕΤΤ για τη χρήση over the top διαδικτυακών υπηρεσιών (OTTs)

Αποκαλυπτική για τη διείσδυση και χρήση των επιφυών υπηρεσιών (Οver Τhe Τop – ΟΤΤs) στην Ελλάδα είναι η πανελλαδική έρευνα καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι over the top υπηρεσίες (θέαση τηλεοπτικού περιεχόμενου, γραπτά μηνύματα, κλήσεις) που προσφέρονται μέσω διαδικτύου, χωρίς συμβόλαιο, αποκωδικοποιητές και ανεξαρτήτως παρόχου έχουν γνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια εκρηκτική ανάπτυξη, προκαλώντας και τον αντίστοιχο “πονοκέφαλο” τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που τις περισσότερες φορές είναι αυτοί που “επωμίζονται” το βάρος μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές, αγορά φάσματος, καταβολή τελών, τρίτων φόρων κ.λπ.

Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα από τους καταναλωτές και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Metron Analysis για την ΕΕΤΤ (πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, σε δύο φάσεις: τηλεφωνικά σε δείγμα 2.000 ατόμων και με online συνεντεύξεις σε δείγμα 994 ατόμων), από όσους έχουν προσωπική πρόσβαση στο internet (8 στους 10 ερωτηθέντες), οι 9 στους 10 (94%) είναι χρήστες οποιασδήποτε ΟΤΤ υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, από όσους έχουν πρόσβαση στο internet περίπου 6 στους 10 (58%) είναι χρήστες επιφυών υπηρεσιών για παρακολούθηση τηλεοπτικού περιεχομένου και περίπου 9 στους 10 (89%) είναι χρήστες ΟΤΤ υπηρεσιών είτε για αποστολή γραπτών μηνυμάτων, είτε για πραγματοποίηση κλήσεων/βιντεοκλήσεων, με ενδεχόμενη την παράλληλη χρήση των δύο υπηρεσιών.

Η συνδυαστική χρήση των τριών ΟΤΤ υπηρεσιών που μελετήθηκαν (τηλεοπτικό περιεχόμενο/γραπτά μηνύματα/κλήσεις) γίνεται από 1 στους 2 χρήστες internet (55%) και εντείνεται σε μικρές ηλικίες, αστικά κέντρα, χρήστες ανώτερης κοινωνικής τάξης και πολυμελή νοικοκυριά. Σε αντιδιαστολή, οι μεγαλύτερες ηλικίες (65+ ετών) εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης ΟΤΤ υπηρεσιών μόνο για κλήσεις/βιντεοκλήσεις.

Οι επιδόσεις του Netflix – ERTflix

Επί του συνόλου των ερωτώμενων, σχεδόν 5 στους 10 (46%) έχουν χρησιμοποιήσει ΟΤΤ υπηρεσίες για παρακολούθηση τηλεοπτικού περιεχομένου μέσα στο 2020 . Κύρια προτίμηση αποτελεί το Netflix σε ποσοστό 85% επί των χρηστών ΟΤΤ υπηρεσιών για τηλεοπτικό περιεχόμενο ενώ ακολουθεί το ERTflix (26%) και το app της Cosmote (21%). Οι υπόλοιπες πλατφόρμες που μελετήθηκαν συγκεντρώνουν ποσοστά από 10% και κάτω. Το Netflix, αναφέρεται στην έρευνα, ξεχωρίζει ως πλατφόρμα με υψηλή διείσδυση και συχνότητα χρήσης και κερδίζει περισσότερο τα νεανικά κοινά, ενώ το Ertflix απηχεί περισσότερο σε άτομα με ανώτερη εκπαίδευση.

Αναφορικά με τις εφαρμογές τηλεοπτικού περιεχομένου, η χρήση φαίνεται πως αγγίζει τις 2,5 ώρες καθημερινά, με εντατικότερους χρήστες τους νέους 16-34 ετών και τους φοιτητές. Ως κύριοι λόγοι προτίμησης των εν λόγω εφαρμογών έναντι άλλων τρόπων παρακολούθησης τηλεοπτικού περιεχομένου, αναδεικνύονται η δυνατότητα παρακολούθησης κατ’επιλογήν (on demand), η ποικιλία αλλά και η πρωτοτυπία των προσφερόμενων προγραμμάτων. Οι έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs) και οι φορητοί υπολογιστές (laptops) αποτελούν για τους περισσότερους το κύριο μέσο για τη χρήση τέτοιων εφαρμογών, ενώ το 84% του χρόνου παρακολούθησης πραγματοποιείται με χρήση της οικιακής σύνδεσης Ιnternet, με πολύ περιορισμένη την παρακολούθηση εκτός σπιτιού με χρήση δεδομένων.

Να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως στην Ελλάδα η Netflix εκτιμάται (σ.σ. η εταιρεία δεν γνωστοποιεί στοιχεία συνδέσεων και συνδρομητών ανά χώρα) ότι έχει περί τους 400.000 συνδρομητές, ενώ και οι εγχώριοι πάροχοι προσφέρουν πλέον και τις δικές τους πλατφόρμες με μοντέλα ΟΤΤ, με την Cosmote να αυξάνει διαρκώς τους συνδρομητές της νέας straming υπηρεσίας της που πλέον ξεπερνά τις 240 χιλιάδες. Συνολικά, οι συνδρομητές pay-tv στην Ελλάδα φθάνουν το 1,1 εκατομμύριο (με την Cosmote να διαθέτει 575 χιλ. συνδρομητές και τη Nova 456 χιλιάδες) και περίπου 500.000 είναι οι συνδρομητές σε διεθνείς πλατφόρμες streaming.

Αποστολή 150 περίπου μηνυμάτων την εβδομάδα

Σε ό,τι αφορά στο OTT Texting, κύρια προτίμηση είναι τα Messenger του Facebook καιViber για πάνω από 8 στους 10 χρήστες τέτοιων ΟΤΤ υπηρεσιών, ενώ ακολουθεί το Instagram Direct (37%), το WhatsApp (27%) και το Skype (20%). Oι υπόλοιπες πλατφόρμες που μελετήθηκαν συγκεντρώνουν ποσοστά από 10% και κάτω. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ, η εφαρμογή με τη μεγαλύτερη διείσδυση (Messenger στο Facebook) χρησιμοποιείται και με μεγαλύτερη συχνότητα σε καθημερινή βάση από ότι άλλες, ειδικά για πιο νεαρές ηλικίες (με αντίστοιχη ένταση χρήσης και για το Instagram Direct). Να σημειωθεί, επίσης, πως σχετικά με την χρονική περίοδο έναρξης χρήσης, το Teams είναι η εφαρμογή που μπήκε στη ζωή των ερωτώμενων πιο έντονα μετά την έλευση του κορωνοϊού στη χώρα

Η χρήση επιφυών υπηρεσιών για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων εμφανίζει ισχυρή ένταση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μέση χρήση την αποστολή 150 περίπου μηνυμάτων την εβδομάδα.

Αξιοσημείωτο εύρημα είναι η σχεδόν τριπλάσια ένταση στις νεαρότερες ηλικίες και τους φοιτητές, για τους οποίους φαίνεται πως αποτελεί βασικό τρόπο επικοινωνίας. Η καθημερινή χρήση Μessenger Facebook & Instagram στις νεαρές ηλικίες είναι ηψηλότατη.

Οι λόγοι που ωθούν στη χρήση των εν λόγω εφαρμογών είναι κατά σειρά, η απουσία κόστους, η δυνατότητα αποστολής συνοδευτικού περιεχομένου/υλικού, η ευκολία και η ταχύτητα στη χρήση. Κύριο μέσο αποτελεί το κινητό τηλέφωνο για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ στο 70% των περιπτώσεων, τα μηνύματα ανταλλάσσονται με χρήση της οικιακής σύνδεσης Internet.

Εκτός από τα γραπτά μηνύματα, το Messenger του Facebook και το Viber προτιμώνται και ως πλατφόρμες πραγματοποίησης κλήσεων/βιντεοκλήσεων. Συγκεκριμένα, κύρια προτίμηση είναι τα Messenger του Facebook και Viber για τουλάχιστον 7 στους 10 χρήστες τέτοιων ΟΤΤ υπηρεσιών ενώ ακολουθεί το Skype (32%), το Zoom (21%) και ταWebEx και WhatsApp (21% για καθένα). Σημειώνεται πως το WebEx εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινής χρήσης, κυρίως λόγω επαγγελματικών και εκπαιδευτικών λόγων.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες ΟΤΤ για πραγματοποίηση κλήσεων/βιντεοκλήσεων, η ένταση χρήσης φθάνει τις 2 με 3 τέτοιες κλήσεις την ημέρα, με οριακά υψηλότερη χρήση από άνδρες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες. Οι λόγοι προτίμησης αυτών των εφαρμογών είναι κατά σειρά, η απουσία κόστους, η δυνατότητα μετατροπής σε βιντεοκλήση, η ευκολία και η ταχύτητα στη χρήση. Κύριο μέσο αποτελεί και εδώ, το κινητό τηλέφωνο για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ μόλις στο 22% των περιπτώσεων γίνεται χρήση της οικιακής σύνδεσης Internet.

Διαβάστε ακόμη: 

Ανατροπή με το τέλος ταξινόμησης: Αγορά καλύτερου αυτοκινήτου με λιγότερα χρήματα

Μετακίνηση από δήμο σε δήμο: Πότε επιτρέπεται τις καθημερινές – Τι ισχύει μέχρι τις 12 Απριλίου (vid)