Τουρισμός

Eυρωβαρόμετρο: Πάνω από 1 στους 3 Έλληνες έχουν μείνει σε «Airbnb» τουλάχιστον μία φορά

  • Στεφανία Σούκη


Tο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο «μετρά» τις προτιμήσεις των κατοίκων της Ε.Ε. ανά χώρα και αποτυπώνει και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους

Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις;

Την απάντηση δίνει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που «μετρά» τις προτιμήσεις των κατοίκων της Ε.Ε. ανά χώρα και αποτυπώνει και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Οι Έλληνες λοιπόν βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τη διαμονή σε δωμάτιο τύπου Airbnb, δηλώνοντας σε ποσοστό κοντά στο 36% ότι έχουν μείνει τουλάχιστον μία φορά σε αυτού του είδους το κατάλυμα, έναντι του 29% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό σε όλη την Ε.Ε..

Αναλυτικότερα, ένα 8% (σ.σ. όπως και στην υπόλοιπη Ε.Ε.) δηλώνει ότι μένει ανά τακτά χρονικά διαστήματα λίγων μηνών, ένα 23% σποραδικά (17% στην Ε.Ε.) κι ένα 4% ότι ναι μεν έχει μείνει αλλά δεν προτίθεται να το ξανακάνει (5% στην Ε.Ε.). Στον αντίποδα σε αυτούς που δεν έχουν μείνει ποτέ σε αυτού του είδους το κατάλυμα είναι 64% στην Ελλάδα, έναντι του 71% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Στο ερώτημα «αν έχετε ποτέ εκμισθώσει δωμάτια μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες» αποτυπώνεται και η τάση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας με τη στροφή από τη βραχυχρόνια προς τη μακροχρόνια μίσθωση λόγω πανδημίας αλλά και (νωρίτερα) λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης: Θετική απάντηση -από σποραδικά έως κάθε μήνα ή και ακόμη συχνότερα- έδωσε ένα 5% (4% στην Ε.Ε.), ενώ ένα 13% στη χώρα μας (5% στην Ε.Ε.) δηλώνει ότι εκμίσθωνε παλιότερα αλλά όχι πιά.

Για ποιους λόγους οι Έλληνες νοικιάζουν ένα κατάλυμα τύπου Airbnb;

  • «Γιατί είναι φθηνότερο» απάντησε το 77% από 63% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες μου» απάντησε το 59% έναντι 49% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί βρίσκεται σε καλύτερη τοποθεσία» απάντησε το 62% έναντι 43% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί υπάρχουν πολλαπλές επιλογές» απάντησε το 56% από 37% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί υπάρχουν πολλές αξιολογήσεις και βαθμολογίες από τους χρήστες» απάντησε το 62% έναντι 35% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί έχω μία αυθεντική εμπειρία στον προορισμό μου» απάντησε το 32% έναντι 33% στην Ε.Ε.
  • «Γιατί μου αρέσει να μένω μαζί με άλλους ντόπιους στον προορισμό μου» απάντησε ένα 30% από 24% στην Ε.Ε.

Τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων οι Έλληνες τοποθετούν ψηλότερα το πρόσθετο εισόδημα, σε ποσοστό 85%, ενώ ποσοστό 79% συγκεντρώνει η απάντηση ότι το ταξίδι γίνεται οικονομικά πιο προσιτό.

Επίσης θεωρούν σε ποσοστό 57% ότι οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα στις γειτονιές όπου διαμένουν και σε 63% ότι οι επισκέπτες μένουν σε λιγότερο τουριστικές περιοχές και σε ποσοστό 71% ότι βελτιώνονται οι υποδομές της γειτονιές (εστιατόρια, περισσότερα καταστήματα κ.τ.λ.). Επίσης στα πλεονεκτήματα τοποθετούν το γεγονός ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις οδηγούν σε περισσότερες επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο (63%) με πιο ελκυστικούς δημόσιους χώρους και περισσότερη ασφάλεια και βελτιώνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες (39%) σε ό,τι έχει να κάνει π.χ. με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α..

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα ποοσοστό 60% θεωρεί ότι αυξάνεται η ενόχληση από τους τουρίστες σε σχέση με το θόρυβο, τον συνωστισμό τον όγκο των σκουπιδιών κ.α., ενώ ένα 65% συγκεντρώνει η απάντηση για τον αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των σπιτιών αλλά και στην προσφορά διαμερισμάτων. Επίσης μειωμένεκτημα είναι η υπερσυγκέντρωση των τουριστών σε συγκεκριμένες γειτονιές (45%), το μειωμένο αίσθημα ασφάλειας (47%), η πίεση που ασκείται στις υποδομές (38%) σε σχέση με τα σκουπίδια και τις δημόσιες μεταφορές, αλλά και η απώλεια μεγαλύτερων ανέσεων για τους ντόπιους λόγω των καταστημάτων για τους τουρίστες (40%).

Το Ευρωπαϊκό Ευρωβαρόμετρο

Συνολικά ως συμπέρασμα από πλευράς της Κομισιόν με βάση την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, «οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες.

Η έρευνα παρέχει στοιχεία που υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταλυμάτων. Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι ευκαιρίες για τις καινοτόμους πλατφόρμες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά να υπάρχει παράλληλα συμμόρφωση με στόχους της δημόσιας πολιτικής, όπως η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης και η προστασία των κέντρων των πόλεων».

Βάσει της έρευνας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε όλη την ΕΕ, σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους (29%) έχουν κάνουν τουλάχιστον μία κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και η μεγάλη πλειονότητα (89 %) από όσους έχουν κάνει τέτοιες κρατήσεις θεωρούν ότι πρόκειται για μια θετική εμπειρία την οποία θα συνιστούσαν και σε άλλους. Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο διευρυμένη προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63 %), σε καλύτερες παροχές (49%) και σε καλύτερες τοποθεσίες (43 %).

Ταυτόχρονα, η απότομη αύξηση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να έχει επιπτώσεις και πέραν των τουριστικών οικοσυστημάτων. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλούν αύξηση της όχλησης από τους τουρίστες, σε συμφόρηση και σκουπίδια (45 % των ερωτηθέντων) και σε υψηλότερες τιμές και πίεση στη διαθεσιμότητα στέγης (42 % των ερωτηθέντων).

«Βάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ενδείκνυται η λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων, όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με διάφορα σενάρια για μια μεταβατική πορεία του τουριστικού οικοσυστήματος. Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου θα συμπληρώσουν επίσης την κατάθεση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της τρέχουσας δημόσιας διαβούλευσης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις».

Διαβάστε ακόμη

Ανατιμήσεις 10% – 30% σε προϊόντα λόγω αύξησης της τιμής ρεύματος

Δουλειές με κάρτες, δουλειές με ομόλογα και… όμορφες δουλειές – μόνο ΠΑΣΟΚ!

ΤΕΞΑΠΡΕΤ: «Θρίλερ» με το βιομηχανικό συγκρότημα στο Καλοχώρι