Τουρισμός

Συνεχίζει τις επαφές με σημαίνοντα στελέχη της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης