Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ, με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap), καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της συνθετικής τιτλοποίησης ύψους Ευρώ 1,9 δισ. εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (Project Aurora).

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..

Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (1) της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).

(1) pro forma με τη μείωση Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού σε απόρροια ολοκλήρωσης της συναλλαγής Cosmos

Διαβάστε ακόμη

Γιώργος Προκοπίου για Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: «Ελπίζω να μην μας αρχίσουν φρένο-γκάζι συνέχεια»

BofA: Σημαντική αλλά όχι καταλυτική η απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα

Συνάντηση Γεωργιάδη – ΕΣΕΕ: Τι αποφάσισαν για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και τις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις