Τράπεζες

Βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ανοδικού κύκλου που αναμένεται ισχυρός και με διάρκεια, στον τουρισμό, σε ένα κλάδο θεμελιακής σημασίας για την ελληνική οικονομία δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ

«Ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες στους δανειολήπτες, σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Ιntrum Hellas

O Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν και τη μεταβίβασή του σε αυτόν - Ποια είναι τα κριτήρια για την προεπιλογή υποψηφίων

«Τα νέα κεφάλαια μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας, και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο Πρόεδρος της τράπεζας

Απόρρητο Απόρρητο