Τράπεζες

Η τράπεζα θα στηρίξει τις απαραίτητες επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό τομέα που κυριαρχεί στην Ήπειρο δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας