Τράπεζες

Η νέα φιλοσοφία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και κυρίως Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Βιοαερίου και Υδροηλεκτρικών Μονάδων και Συστημάτων

Από το σύνολο των τιτλοποιηθέντων δανείων (καταγγελμένων και μη) 44% ήταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την πώλησή τους - Σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ύψους 177 εκατ. ευρώ, προχώρησαν οι servicers για λογαριασμό των τραπεζών

Η Ε.Ε. ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στα μοντέλα των προβλέψεών μας, ανέφερε ο Διοικητής της ΤτΕ - Ενρία: Εύσημα στις ελληνικές τράπεζες για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων

Σε €73.200 ευρώ η μέση εκταμίευση και στα 23,4 έτη η διάρκεια – Πως διαμορφώνεται ο δείκτης δανείου προς αξία κατά την έκδοση (LTV-O), ο οποίος καθορίζει το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής

Πόσο υπολογίζει τα συνολικά ανοίγματα στις δύο χώρες η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών – Ποια είναι η εικόνα από τις υπόλοιπες χώρες που έχουν παρουσία οι «4»

Στο δυσμενές σενάριο θα υπάρξει σχηματισμός νέων «κόκκινων» δανείων, ύψους 300 εκατ. ευρώ – Ενθαρρυντική μέχρι σήμερα η συμπεριφορά των δανειοληπτών – Τι δήλωσε η διοίκηση στους αναλυτές