Ψήφος εμπιστοσύνης στην τράπεζα από την REGGEBORGH INVEST B.V., η αύξηση του ποσοστού της άνω του 5%.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Alpha Bank η REGGEBORGH INVEST B.V. κατέχει άμεσα 121.077.535 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,158%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Eιδικότερα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της REGGEBORGH INVEST B.V. την 30.08.2022, η τελευταία κατέχει άμεσα κατά
την 29.08.2022, 121.077.535 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,158%, επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: