Η Alpha Bank, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ρόλο της, ως η Τράπεζα της επιχειρηματικότητας, διαθέτοντας στις μικρές επιχειρήσεις με εξαγωγική ή/και εισαγωγική δραστηριότητα, το Alpha Open Horizon, ένα ολοκληρωμένο πακέτο αιχμής που συνδυάζει άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα με καινοτόμες υπηρεσίες. Το νέο προϊόν της Τράπεζας αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που εξασφαλίζει στον επιχειρηματία ένα ευέλικτο πιστωτικό όριο προνομιακής τιμολόγησης για τη χρηματοδότηση των εργασιών διεθνούς εμπορίου, με ελεύθερες καταβολές, δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης οποιαδήποτε στιγμή και ηλεκτρονική διαχείριση του πιστωτικού ορίου (εκταμιεύσεις, πληρωμές), μέσω myAlpha Web.

Πακέτο καινοτόμων υπηρεσιών

Το Alpha Open Horizon συνδυάζεται με ένα ολοκληρωμένο πακέτο καινοτόμων υπηρεσιών που βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις, να οικοδομούν αποδοτικές διεθνείς συνεργασίες:

Δωρεάν on-line εγγραφή στην εξειδικευμένη πύλη για το διεθνές εμπόριο Alpha International Trade, για πρόσβαση σε μελέτες αγορών και προϊόντων, επιχειρηματικές ευκαιρίες, εντοπισμό συνεργατών (πελάτες-προμηθευτές), χρήσιμα υπολογιστικά εργαλεία κ.λπ.
Προνομιακή τιμολόγηση ηλεκτρονικών συναλλαγών διεθνούς εμπορίου μέσω myAlpha Web σε Ευρώ και ξένο νόμισμα, ανεξαρτήτως προορισμού.
On-line μετατροπή συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο, με την υπηρεσία WEB

Πρόσθετα προνόμια

Το Alpha Open Horizon εντάσσεται σε ειδικό πακέτο προσφορών μέχρι 31.12.2023, που περιλαμβάνουν:

ελκυστικό επιτόκιο χρηματοδότησης, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του Euribor
ανταγωνιστικά ασφάλιστρα κάλυψης επιχειρηματικών κινδύνων σε συνεργασία με τη Generali
διάθεση της Aegean Bonus Visa Premium Credit Card με προνομιακή ετήσια συνδρομή.
Περισσότερες πληροφορίες για το Alpha Open Horizon είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.