Η τράπεζα έχει λάβει επαρκείς προβλέψεις και εξασφαλίσεις έναντι των σχετικών κινδύνων αναφέρει σε ανακοίνωση της η Attica Bank σχετικά με την αίτηση πτώχευσης της «Τοξότης Α.Ε.» του Καλογρίτσα που έγινε δεκτή σήμερα από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση «Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου για αντίκτυπο που έχει στα μεγέθη της η πορεία της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», ότι έχει τηρήσει και ολοκληρώσει όλες τις δέουσες διαδικασίες για την λήψη επαρκών προβλέψεων και εξασφαλίσεων έναντι των σχετικών κινδύνων σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο και συνεπώς οποιαδήποτε εξέλιξη δεν επηρεάζει την οικονομική της θέση».