Τράπεζες

Επιτυχές το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha bank

  • newsroom


Η απήχηση του Προγράμματος ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, σε μία περίοδο που αντίστοιχα προγράμματα εμφανίζουν σημάδια κόπωσης

Πάνω από 800 ήταν τελικά οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου της Alpha Bank, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το Πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου απευθυνόταν σε Στελέχη των Κεντρικών Υπηρεσιών και του ∆ικτύου, ηλικίας άνω των 45 ετών, με 20ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Τράπεζα. Η απήχηση του Προγράμματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, σε μία περίοδο που αντίστοιχα προγράμματα εμφανίζουν σημάδια κόπωσης.

Όπως αποδείχθηκε η διαμόρφωση ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος εθελουσίας εξόδου μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αναδιοργάνωση της Τράπεζας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Η υψηλή συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήματος και δίνει τη δυνατότητα στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας να συνεχίσει τη διαδικασία ανανέωσης, δίνοντας τη σκυτάλη σε Στελέχη της νέας γενιάς του Ομίλου.