Ολοκληρώνοντας μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, η Εθνική Leasing, αναδεικνύεται για το έτος 2023 και για 5η συνεχή χρονιά, πρώτη στις νέες εργασίες του κλάδου Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, υλοποιώντας εργασίες συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (ΕΕΕΧΜ), οι νέες εργασίες που πραγματοποίησε το σύνολο των Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ανήλθαν το 2023 στο ποσό των 636 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της Εθνικής Leasing να αγγίζει σχεδόν το 40% επί του συνόλου.

Η συνεχόμενη επιτυχία της Εθνικής Leasing τα τελευταία 5 έτη, κατέταξε το 2023, τον Όμιλο της ΕΤΕ, στον οποίο ανήκει η Εθνική Leasing κατά ποσοστό 100%, στην πρώτη θέση και στο μερίδιο αγοράς των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, με το ποσοστό του να ανέρχεται σε 31.