Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το α’ εξάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με τα προσαρμοσμένα
καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €760εκατ. από €195 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή
ανήλθαν σε €0,25, από €0,05 το α΄εξάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 27,5%,
από 7,7% πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €700 εκατ., από €670 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε €256 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το Α΄ εξάμηνο 2021.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε €956 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €572 εκατ., από €45 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65,4% σε €1.528 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €450 εκατ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητες. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το Α΄ εξάμηνο 2022  από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% στα €506 εκατ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €1.078 εκατ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο 2022.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,7% σε €380 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022, από €221 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €933 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €760 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €94 1εκατ., έναντι €190 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €102 εκατ. τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από €73 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε €142 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε €127 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44%από αυτές στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας:

«Είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι φόβοι για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων έχουν αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης, οδηγώντας βασικές οικονομίες σε ύφεση, με πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα του ενεργητικού για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν καλύτερες. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 4% ή υψηλότερα για το 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως της τουριστικής σεζόν που διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, της χαμηλότερης ανεργίας και των ισχυρών επενδυτικών ροών.

Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις δυνατότητες της τράπεζας μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 72% και η λογιστική αξία ανά μετοχή ενισχύθηκε κατά 18 σεντς το εξάμηνο, στα 1,60 ευρώ, μέσω της οργανικής
κερδοφορίας, των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών και των εσόδων από την πώληση του κλάδου
συναλλαγών καρτών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεχίζουν τις θετικές επιδόσεις τους, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 40% των καθαρών κερδών σε σχέση με πέρυσι. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τους στόχους μας για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η οποία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο του 10%.

Καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότησή της και τη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και κυρίως των επιχειρήσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκταμιεύσαμε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια, με νέες συμφωνίες για μεγάλα έργα υποδομής και ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε κυρίαρχη θέση σχεδόν σε κάθε τομέα της τραπεζικής ιδιωτών.

Παρά το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και πελάτες μας.»

Διαβάστε ακόμη:

Τι σχεδιάζουν οι Σαουδάραβες για το υδρογόνο – Η εμπλοκή της Ελλάδας (pics + vid) (gif)

O θρυλικός επενδυτής στη Silicon Valley που τα έβαλε με τη Wall Street και κέρδισε 

Αγγελική Φράγκου: Κυρίαρχη στη Ναυτιλία – Δημιούργησε εταιρεία-κολοσσό με 188 πλοία