Τράπεζες

Fitch: Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες – Οι αξιολογήσεις και οι προοπτικές

  • newsroom


Αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα καθώς και τις προοπτικές για τη Eurobank, ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγησή της για την Alpha Bank

Ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, ο οποίος προχώρησε στην αναβάθμιση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγησή της για την Τράπεζα Πειραιώς σε CCC+ από CCC, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και την Εθνική Τράπεζα σε B- απο CCC+, με σταθερές προοπτικές.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές για τη Eurobank σε θετικές από αρνητικές, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση για την τράπεζα σε B-, ενώ επιβεβαίωσε και την αξιολόγησή της για την Alpha Bank σε CCC+, με θετικές προοπτικές.

Τράπεζα Πειραιώς

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση της αξιολόγησης σε CCC+ από CCC αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, καθώς και την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αδύναμη αλλα βελτιούμενη ποιότητα ενεργητικού καθώς και την προσδοκία του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική μείωση του ρίσκου. Προσθέτει ότι έχει λάβει υπόψη το πιστωτικό προφίλ του τραπεζικού ομίλου, που περιλαμβάνει την εταιρεία συμμετοχών Πειραιώς Financial Holdings.

Στην εκτίμησή της λαμβάνει υπόψη επίσης τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις δανείων (Phoenix και Vega) οι οποίες αξιοποιώντας τον “Ηρακλή” θα περιορίσουν συνδυαστικά κατά 6,7 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας, ενώ προσθέτει ότι η τράπεζα σχεδιάζει να επιταχύνει τις κινήσεις μείωσης του ρίσκου, προωθώντας δύο επιπλέον μεγάλες τιτλοποιήσεις.

Όπως αναφέρει, παρότι το εγχείρημα ενέχει σημαντικούς κινδύνους λόγω του μεγέθους των συναλλαγών και των πιθανών επιπτώσεων στα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας, τονίζει ότι η επέκταση του Ηρακλή και η αύξηση κεφαλαίου μετριάζουν τους κινδύνους και να υποστηρίξουν την προσπάθεια επιτάχυνσης των κινήσεων μείωσης του ρίσκου.

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα, η Fitch αναφέρει ότι η αναβάθμιση της αξιολόγησης σε B- από CCC+, με θετικές προοπτικές, αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης της τράπεζας από μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, καθώς και την προσδοκία του οίκου ότι η ΕΤΕ θα συνεχίσει τη στρατηγική μείωσης του ρίσκου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η αξιολόγηση αντανακλά την αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, παρότι και στους δύο αυτούς τομείς έχει σημειωθεί βελτίωση τα τελευταία χρόνια και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης “Frontier” στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, μέσω του Ηρακλή.

Ο οίκος προσθέτει ότι οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της Fitch για πρόσθετες βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ της Εθνικής λόγω της επιτάχυνσης της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της το 2021 και το 2022, διατηρώντας παράλληλα σταθερούς δείκτες κεφαλαίου.

Παρότι θεωρεί ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας παραμένει υψηλός, λόγω των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί, εκτιμά ότι η επέκταση του Ηρακλή και το ιστορικό της τράπεζας από τις προηγούμενες τιτλοποιήσεις θα μετριάσουν τους κινδύνους και θα υποστηρίξουν τα σχέδια της τράπεζας για το 2021-2002.

Eurobank

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των προοπτικών της Eurobank σε θετικές από αρνητικές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση σε B-, η Fitch τονίζει ότι αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της για επιπρόσθετη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας, με την επιτάχυνση της εξυγίανσης της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων το 2021 και το 2022, διατηρώντας παράλληλα σταθερούς δείκτες κεφαλαίου και διευρύνοντας την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο οικος τονίζει ότι η αξιολόγηση αντανακλά την αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, παρότι σημειώνει ότι και στους δύο τομείς έχει καταγραφεί πρόοδος μετά την μεγάλη τιτλοποίηση Cairo, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στην πορεία. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η τράπεζα προωθεί μέσω του Ηρακλή μία επιπλέον τιτλοποίηση (Mexico) μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,3 δισ. ευρώ.

Προσθέτει ότι οι κίνδυνοι υλοποίησης της εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου δανείων παραμένουν υψηλοί, αλλά θεωρεί ότι η επέκταση του Ηρακλή και οι προηγούμενες επιτυχημένες τιτλοποιήσεις της τράπεζας μειώνουν τον κίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Fed προειδοποιεί: Κίνδυνος για «φούσκα» στις αγορές – Ποιοι και γιατί διαφωνούν

Lockdown: Αυτά είναι τα νέα μέτρα από 8 Μαΐου – Τι ανοίγει και πότε, οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά (vid)

Βρετανία: Εξαιρεί, μέχρι νεωτέρας, την Ελλάδα από την «πράσινη λίστα» ταξιδίων

Απόρρητο Απόρρητο