Τους νέους στόχους για τα «κόκκινα» δάνεια που θα καλύπτουν την περίοδο έως και το 2026 καλούνται να υποβάλλουν στον SSM έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα οι τράπεζες, εστιάζοντας στο «μείγμα» των κινήσεων που θα τις επιτρέψει να ρίξουν τον δείκτη NPE στα επίπεδα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο, όσον αφορά στη μείωση του προβληματικού τους χαρτοφυλακίου τα τελευταία χρόνια, εντούτοις η απόσταση που έχουν να διανύσουν, προκειμένου να πιάσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν είναι μικρή, γεγονός που επιβάλλει την προσεκτική «χαρτογράφηση» των επόμενων κινήσεων, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων: από οργανικές λύσεις μέχρι και πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις, ανεξαρτήτως εάν το ποσό των εγγυήσεων του «Ηρακλή ΙΙΙ» (σ.σ. δύο δισ. ευρώ) δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για τις συστημικές τράπεζες.

Το 2023 έκλεισε για τους τέσσερις Ομίλους με ένα στοκ, ύψους περίπου έξι δισ. ευρώ (από 1,3 δισ. ευρώ για Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, 1,5 δισ. ευρώ ή 200 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις για τη Eurobank και 2,2 δισ. ευρώ για την Alpha Bank), με τις διοικήσεις να παρουσιάζουν στους διεθνείς αναλυτές τις εκτιμήσεις τους για την επόμενη τριετία.

Συγκεκριμένα:

  • Η Τράπεζα Πειραιώς προσβλέπει σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από 3,5% εφέτος, περίπου 3% το 2025 και 2,5% το 2026.
  • Η Alpha Bank σε 5% το 2024 – από 6% το 2023 – και 4% τη διετία 2025 – 2026
  • Η Eurobank αναμένει ότι ο δείκτης NPE θα κλείσει στο 3,5% το 2024 και στο 3% το 2026 και
  • Η ΕΤΕ στο 3,5% το 2024 από 3,7% το 2023 και κάτω από 3% το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη δρομολογήσει τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται εντός του 2024. Πιο αναλυτικά, εκτός από το project Solar, το διατραπεζικό project που τελεί υπό την έγκριση της παροχής εγγύησης από το Δημόσιο, με τη συναλλαγή να κλείνει το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους:

Η ΕΤΕ προσδοκά, επίσης, το ίδιο διάστημα να έχει υπογράψει συμφωνία για το project Pronto. Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω: i) της πώλησης μετοχών της Probank Leasing Α.Ε. και ii) της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing Α.Ε., με συνολική λογιστική αξία προ προβλέψεων 33 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παράλληλα, η ΕΤΕ αποφάσισε τον περασμένο Σεπτέμβριο να εντάξει στον «Ηρακλή ΙΙΙ» και το Frontier III που περιλαμβάνει κυρίως εξασφαλισμένα δάνεια επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, με λογιστική αξία προ προβλέψεων περίπου 600 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς, από την πλευρά της, δρομολογεί την πώληση του χαρτοφυλακίου Delta που περιλαμβάνει κυρίως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα οποία έχουν χορηγηθεί στη Ρουμανία. Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου έχει απομειωθεί σε 34 εκατ. ευρώ στα τέλη του περασμένου έτους, με την αντίστοιχη ζημία απομείωσης, η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, να διαμορφώνεται σε 42 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ τρίμηνο του 2024.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα έχει προχωρήσει στη διάθεση του χαρτοφυλακίου Monza που αποτελείται κυρίως από χρηματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η πώληση εκτιμάται πως θα έχει κλείσει το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τον Όμιλο να έχει αναγνωρίσει ζημία απομείωσης, ύψους 52 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank με τη σειρά της, ξεκίνησε το δ’ τρίμηνο του 2023 τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου κυρίως στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων με εξασφαλίσεις (project Gaia), λογιστικής αξίας 223.998 ευρώ. Η εκτελεστική επιτροπή της τράπεζας, μάλιστα, ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2023 τον προτιμητέο επενδυτή και την έναρξη διμερών συζητήσεων για την ολοκλήρωση συμφωνίας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024.

Στο μεταξύ, θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι και η ολοκλήρωση της πώλησης για τις «ουρές» των χαρτοφυλακίων Sky και Hermes. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας:

Από την πρώτη συναλλαγή εξαιρέθηκαν συγκεκριμένα δάνεια, λογιστικής αξίας 29.216 ευρώ, τα οποία παρουσιάζουν λειτουργικές και επιχειρηματικές ιδιαιτερότητες. Το εν λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο επιμερίστηκε σε δύο επιμέρους χαρτοφυλάκια: Το πρώτο αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια, καθαρής λογιστικής αξίας 8.670 ευρώ, συνδυασμένα με μια νέα περίμετρο δανείων, καθαρής λογιστικής αξίας 10.280 ευρώ. Η διοίκηση έχει λάβει δεσμευτική προσφορά από νέο επενδυτή, με τη συναλλαγή να κλείνει το β’ τρίμηνο του 2024.

Από τη δεύτερη συναλλαγή εξαιρέθηκαν συγκεκριμένα δάνεια, λογιστικής αξίας 11.710 ευρώ (Hermes tail). Σύμφωνα με την Alpha Bank, για τα εν λόγω δάνεια εξετάζεται με τους επενδυτές ο βέλτιστος τρόπος μεταβίβασής τους ως το τέλος του α’ τριμήνου του 2024.

Επίσης, ο Όμιλος ταξινόμησε στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση» δανειακά χαρτοφυλάκια, καθαρής λογιστικής αξίας 28.920 ευρώ, εκ των οποίων ένα δάνειο, καθαρής λογιστικής αξίας 6.420 ευρώ, πωλήθηκε τον περασμένο μήνα.

Τέλος, χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει να βγάλει προς πώληση η Eurobank. Ο λόγος για το project Leon που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των κατηγοριών και το οποίο στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου τοποθετήθηκε στα στοιχεία που προορίζονται για πώληση.

Διαβάστε ακόμη:

Ιστορική κίνηση από την Τράπεζα της Ιαπωνίας: Τέλος στο μοναδικό καθεστώς αρνητικών επιτοκίων παγκοσμίως

Εθνική Τράπεζα: Νέο ομόλογο και πρόταση εξαγοράς για ομολογίες Tier 2 €400 εκατ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ