Τους αναθεωρημένους στόχους της Τράπεζας Πειραιώς για το κλείσιμο του 2022 παρουσίασε στους διεθνείς αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Χρήστος Μεγάλου, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τράπεζας έναντι του εγχώριου ανταγωνισμού.

«Συνολικά, η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές.

Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς.

Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της, ύψους 800 εκατ. ευρώ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022», σχολίασε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις έχουν ως εξής:

 • Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,35 ευρώ από 0,05 ευρώ προηγουμένως και 0,21 ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022.
 • Δείκτη fully loaded CET1 περίπου 11% από 10% προηγουμένως.
 • Αύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου δύο δισ. ευρώ από 1,2 δισ. ευρώ προηγουμένως.
 • Δείκτη NPE στο περίπου 8% από 9% προηγουμένως, ως απόρροια αφενός, της υπόθεσης ουδέτερου σχηματισμού νέων «κόκκινων» δανείων στο υπόλοιπο του έτους και αφετέρου, των διαγραφών.
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε εξομαλυμένη βάση περίπου 8% από 1% προηγουμένως.
 • Έσοδα 1,8 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ αρχικά.
 • Κέρδη προ φόρων 600 εκατ. ευρώ από 200 εκατ. ευρώ.
 • Κέρδη μετά φόρων 500 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ.

Στα 3,4 δισ. ευρώ το στοκ των «κόκκινων» δανείων

«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 3,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,8 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά, 400 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά, εμφανίζει στα τέλη του περασμένου Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς, μειωμένα ατά 1,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, πετυχαίνοντας μείωση του σχετικού δείκτη στο 9,1% από 12,6% το  αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 24,6% τον Ιούνιο του 2021.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τιτλοποιήσεις, με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και στις συναλλαγές εκτός αυτού, οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς και της οργανικής μείωσης NPE (400 εκατ. ευρώ, ιστορικά καλύτερη επίδοση). Αξίζει να αναφερθεί πως οι τιτλοποιήσεις Sunrise 3 και Solar, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 900 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ήδη οι προϋπολογισμοί ζημιών, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Νέες χορηγήσεις

Αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2022 η Τράπεζα Πειραιώς, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο. Η επίμαχη αύξηση ήταν συνεπεία της ισχυρής νέας παραγωγής δανείων, ύψους 4,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά, 100 εκατ. ευρώ σε καταναλωτικά, 400 εκατ. ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις και 3,6 δισ. ευρώ στο εταιρικό/επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό εστίασε η διοίκησή της. Πιο αναλυτικά, η τράπεζα καταγράφει:

 • Υψηλότερο δείκτη καθαρών εσόδων από αμοιβές σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς (0,58% έναντι 0,54%).
 • Καλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα (ο δείκτης κέρδη προς έσοδα διαμορφώνεται στο 27% έναντι μέσου όρου 21%)
 • Καλύτερη συγκράτηση κόστους σε σχέση με τις περισσότερες τράπεζες, με τον σχετικό δείκτη να είναι στο 49%.
 • Μεγαλύτερη αύξηση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο (ετήσια αύξηση 9% έναντι μέσου όρου της αγοράς 8%).
 • Περισσότερους πελάτες λιανικής (5,3 εκατομμύρια, όταν ο ανταγωνισμός κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε εκατομμυρίων).
 • Μικρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) 10,2%, αλλά ισχυρά αποτελέσματα που οδηγούν σε αναθεώρηση του στόχου για το 2022 (στο 11% για να «αγγίξει» το 13% μέχρι το 2025). Αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα συνθετικών τιτλοποιήσεων για το 2022, 1,1 δισ. ευρώ ελάφρυνσης RWA, με τρεις ήδη υπογεγραμμένες συναλλαγές. Η πρώτη συναλλαγή, 400 εκατ. ευρώ ελάφρυνσης RWA, ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο, ενώ το πρόγραμμα ενισχύεται με επιπρόσθετες συναλλαγές ελάφρυνσης, 500 εκατ. ευρώ RWA για εφέτος.
 • Μονοψήφιο δείκτη NPE 9,1%, με ξεκάθαρο στόχο για περαιτέρω μείωση στο 8% στα τέλη του 2022, 5% το 2023 και 3% τη διετία 2024 – 2025, ήτοι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

MREL

Αναφερόμενη στις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) που επιβάλλει ο SRB (Single Resolution Board), η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε πως για εφέτος απομένουν λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ, με την ίδια να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για εκδόσεις AT1 και Tier II.

Διαβάστε ακόμη:

Σαντορίνη: Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα «ξέχασαν» να δηλώσουν πάνω από 500 πακέτα διανυκτέρευσης

Καμπανάκι από τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Apple λόγω Ταϊβάν: Κίνδυνος έλλειψης σε κινητά και υπολογιστές

Ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια για αναδρομικά, αυξήσεις και 13η σύνταξη