Τράπεζες

Συμμετοχή πάνω από 80 ξένων επενδυτών στο «πράσινο» ομόλογο της ΕΤΕ

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Το σύνολο των κεφαλαίων θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας - Μόνο το 2018 η τράπεζα ενέκρινε χρηματοδότηση για έργα ΑΠΕ άνω των 250 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 συνέβαλε στις προσπάθειες της χώρας να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, χρηματοδοτώντας αντίστοιχα ενεργειακά projects, αξίας 507 εκατ. ευρώ

Κεφάλαια, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ κατάφερε να προσελκύσει το «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατ. ευρώ – το πρώτο υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 – με τον αριθμό των ξένων, θεσμικών, επενδυτών να ξεπερνά τους 80.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%. «Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Βάσει των αρχών της ICMA για τα ‘πράσινα’ ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική παρουσίαση, που έγινε στο πλαίσιο Roadshow τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ΕΤΕ υπήρξε παραδοσιακά ένας σημαντικός υποστηρικτής έργων ΑΠΕ: μόνο το 2018, ενέκρινε χρηματοδότηση για ενεργειακά projects άνω των 250 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 συνέβαλε στις προσπάθειες της χώρας να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, χρηματοδοτώντας έργα ΑΠΕ, αξίας 507 εκατ. ευρώ. Για τα επόμενα τρία χρόνια δε, ο στόχος της είναι οι χρηματοδοτήσεις να «αγγίξουν» τα τρία δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως η «Τράπεζα της Ενέργειας».

Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και η Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.