Το γεγονός ότι η Alpha Bank και η Unicredit ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία, στην οποία γινόταν και αναφορά σε αγορά του ποσοστού του ΤΧΣ, δεν υποχρεώνει το Ταμείο να προβεί σε ανακοίνωση, πολύ περισσότερο να αποκαλύψει τους ειδικότερους όρους που τυχόν περιλαμβάνονται σε προσφορές που λαμβάνει από ενδιαφερομένους αγοραστές -ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές είναι απρόσκλητες (unsolicited).

Τα παραπάνω ανέφεραν υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ παράλληλα σημείωσαν ότι «σε περίπτωση πολλαπλών προσφορών, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σύγχυση και θα οδηγούσε σε παραπληροφόρηση της αγοράς και του επενδυτικού κοινού, χωρίς να εξυπηρετείται κάποιος αντικειμενικός σκοπός διαφάνειας».

Επίσης, ανέφεραν ότι «τέτοιου είδους προσφορές όπως και η συγκεκριμένη τελούν υπό υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας για την προστασία των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών σε αυτό το στάδιο. Στην παρούσα φάση και από την ανακοίνωση των τραπεζών και του Ταμείου φαίνεται ότι αφορά σε “ιδιωτική” συναλλαγή μεταξύ μετόχων, που δεν αφορά τους άλλους μετόχους.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρόταση της Unicredit δεν είναι δεσμευτική για το Ταμείο, γιατί το Ταμείο βάση της στρατηγικής του θα πρέπει να “τρέξει” διαγωνιστική διαδικασία πριν λάβει την οριστική απόφαση για την πώληση της συμμετοχής του στην Alpha Bank».

Και τα ίδια υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου αναφέρουν ότι σε κάθε περίπτωση πάντως η αποκάλυψη των ειδικότερων όρων είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του Ταμείου σκοπός του οποίου είναι και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του κατά τη φάση της αποεπένδυσης προς εξυπηρέτηση και του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο της φύσης του Ταμείου και των διατάξεων πάνω στα οποία στηρίζεται η λειτουργία του.

Επομένως, η αποκάλυψη ειδικών όρων και ιδιαίτερα της τιμής στην παρούσα αρχική φάση θα περιόριζε τη δυνατότητα του Ταμείου να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με τους ενδιαφερόμενους κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αποεπένδυσης και να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της πώλησης για το Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση η τιμή θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως προβλέπει η στρατηγική αποεπένδυσης.

Διαβάστε ακόμη

Blue Lagoon: Η απόλυτη εμπειρία της Ισλανδίας στα πιο διάσημα ιαματικά νερά του κόσμου

Απεργία στη Ford: Συμφωνία – ορόσημο για αύξηση 25% στους μισθούς (tweet)

Prodexpo: Μεγάλη η συνεισφορά στο ΑΕΠ από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ