Κεντρικό γρανάζι στη μηχανή της εθνικής οικονομίας αποτελεί ο αγροδιατροφικός τομέας, συνεισφέροντας σε καθοριστικό βαθμό όχι μόνον στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, αλλά και στην εξωστρέφεια της χώρας προς τις διεθνείς αγορές, όπως επισήμανε ο CEO του ομίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο campus της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη. Ο κ.Ψάλτης συναντήθηκε με τη διοίκηση της σχολής, αλλά και με μαθητές της, οι οποίοι φοιτούν σε αυτή χάρη στο πρόγραμμα υποτροφιών της Alpha Bank.

Τον κ. Ψάλτη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δρ Τζεφ Λάνσντεϊλ, ο οποίος τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. «Ως Alpha Bank, δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας που δημιουργεί αξία για την εθνική οικονομία και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο σας (της σχολής)» επεσήμανε ο CEO της Alpha Bank. Ο δρ Lansdale τόνισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί την απάντηση σε όλες τις προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σειρά προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων, «όπως το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας, η ελάχιστη υιοθέτηση τεχνολογικής καινοτομίας και το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (…) Από το 1904, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αποτελεί “φάρο” γνώσης για τους Έλληνες αγρότες και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγής, την υιοθέτηση σύγχρονων γεωργικών πρακτικών και τη μετατροπή των αγροτών σε σύγχρονους επιχειρηματίες. Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Πλέον, το έλλειμμα της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα όχι μόνο αποτυπώνεται σε μελέτες, αλλά αποτελεί τροχοπέδη για το μέλλον. Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες στον αγροδιατροφικό κλάδο. Όμως, αυτές περιορίζονται διότι το προσωπικό δεν έχει επαρκή και σωστή εκπαίδευση» ανέφερε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Ψάλτης περιηγήθηκε και στο εκπαιδευτικό κέντρο «Aliki Perroti» του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα. «Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και τη δημιουργία υγιών συνθηκών επιχειρηματικής λειτουργίας, από τις αρχές του 2021, η Alpha Bank και το Perrotis College έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, παρέχοντας στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση για προϊόντα της ελληνικής γης, με υψηλή διατροφική αξία, που ενισχύουν το εθνικό brand. Η συνεργασία συμβουλευτικής υποστήριξης εντάσσεται στο πλαίσιο της διάθεσης, από την Alpha Bank, του Εγγυοδοτικού Προγράμματος Μικροπιστώσεων (Employment and Social Innovation – EaSI Guarantee Facility) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων» υπογραμμίζετα στην ανακοίνωση.