Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση ομολόγου AT1 από την Τράπεζα Κύπρου, η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, ενώ το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 12 φορές.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» ή «BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα πως έχει επιτυχώς ολοκληρώσει την έκδοση και την τιμολόγηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (τα « Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου») ύψους €220 εκατ.

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περίπου 240 θεσμικών επενδυτών. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 12 φορές με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 62.5 μ.β. χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Η τιμολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης τη σημαντική βελτίωση στο πιστωτικό περιθώριο που ανήλθε σε περίπου 910 μ.β., σε σύγκριση με περίπου 1,260 μ.β. κατά την έκδοση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου το 2018. Αριθμός μακροπρόθεσμων, θεσμικών επενδυτών συμμετείχε στην έκδοση, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή παρουσία της Εταιρίας στις αγορές.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου αποτελούν μη εξασφαλισμένες και μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεις της Εταιρίας, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και έχουν τιμή ίση με την ονομαστική τους αξία. Φέρουν αρχικό ετήσιο επιτόκιο ύψους 11.875%, θα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο αναδρομικά και επανακαθορίζεται στις 21 Δεκεμβρίου 2028 και μετέπειτα ανά κάθε πενταετία.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου οποιαδήποτε ημέρα από 21 Ιουνίου 2028 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2028 (συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω ημερομηνιών) και σε κάθε επόμενη ημερομηνία πληρωμής τόκων, υπό τη αίρεση εποπτικών εγκρίσεων και των σχετικών όρων εξόφλησης.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου αναμένονται να αξιολογηθούν σε B3 από την Moody’s Investors Service Cyprus Limited. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν στην επίσημη λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευσή στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου πρόκειται να χορηγηθούν υπό μορφή δανείου από την BOC Holdings στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») και θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Το δάνειο αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να προσμετράται ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital) για
την Τράπεζα.

Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα διατηρήσει την βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος και θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 220 μ.β. Η έκδοση αναμένεται να είναι επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 12 Ιουνίου 2023, η Εταιρία έχει προσκαλέσει τους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €220 εκατ. με ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης τον Δεκέμβριο 2023 (ISIN: XS1865594870) (τα «Υφιστάμενα
Χρεόγραφα Κεφαλαίου») να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 103% της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, όπως περιγράφετε στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023.

O Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση του Νέου Χρεόγραφού Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, που ακολουθεί την επικοινωνία με επενδυτές τους τελευταίους μήνες και την αναβάθμιση των στόχων μας για το 2023 και 2024 κατά την εκδήλωση επενδυτών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 Ιουνίου 2023. Η σημαντική βελτίωση στο πιστωτικό περιθώριο της Τράπεζας κατά περίπου 350 μ.β. σε σύγκριση με την έκδοση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 το 2018, αντικατοπτρίζει την επιτυχή μετάβαση της Τράπεζας σε έναν καλά κεφαλοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό. Αναμένουμε να συνεχίσουμε την εποικοδομητική επικοινωνία με τους επενδυτές μας.»

Διαβάστε ακόμη

UBS: Γιατί παραμένει επιφυλακτική για τις μετοχές – Τα σημάδια ανησυχίας στις ΗΠΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Βασίλισσα» και στα social media – Η ομάδα με τους περισσότερους ακόλουθους στον κόσμο

Σοβαρή λειψυδρία στη Γερμανία – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής δελτίου για το νερό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ