Του Duarte Libano Monteiro, Περιφερειακού Διευθυντή Νοτίου Ευρώπης στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Ο όρος fintech παράγεται από τη σύνθεση των λέξεων finance και technology. Ο κλάδος αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, και περιγράφει τη χρήση της τεχνολογίας που διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Ebury αποτελεί το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα μιας start up στο χώρο του fintech που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2009 και εξειδικεύεται στις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, όπως διεθνείς πληρωμές, στρατηγικές αντιστάθμισης και διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου σε πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από το 2017 η εταιρία διαθέτει γραφείο και στην Ελλάδα.

Καριέρα σε start up που εξειδικεύεται στο fintech σημαίνει ότι ζεις το σήμερα μαθαίνοντας τις δομές του αύριο. Το fintech «παντρεύει» την τεχνολογία με τα οικονομικά, επομένως αν θέλεις να κάνεις καριέρα στα οικονομικά το fintech είναι το μέλλον. Είσαι ένας εργαζόμενος στο σήμερα, αλλά για το μέλλον.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Μια start up σε έναν τόσο δυναμικό κλάδο που διαρκώς προχωρά, και η ίδια αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ταχύτητα. Η ευέλικτη μορφή της εταιρείας της δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, παρέχοντας παράλληλα μια τεράστια ευκαιρία και για προσωπική ανάπτυξη στα στελέχη. Start up σημαίνει σύγχρονη δομή, στην οποία ο εργαζόμενος προτρέπεται να ασχοληθεί με περισσότερους από έναν τομείς, ακόμη και εκτός του expertise του. Αυτό οδηγεί σε προσωπική συγκρότηση και ανάπτυξη skills που ίσως και ο ίδιος να μην φαντάζεσαι ότι διαθέτεις, όπως οι διαπραγματευτικές ικανότητες.

Η φιλοσοφία μιας fintech είναι το open source. Ανοιχτοί χώροι και διαρκής επικοινωνία των εργαζομένων, καλλιεργούν μια νέα κουλτούρα, στην οποία όλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα: ανάπτυξη εταιρική και προσωπική, μέσα από το όφελος που βλέπουν και οι ίδιοι οι πελάτες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας fintech start up και το νεανικό περιβάλλον της καλλιεργεί την αξιοκρατία και δίνει ευκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε νέους εργαζομένους. Οι εταιρείες του κλάδου ωθούν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους, να εξοικονομήσουν χρήματα και να επενδύσουν.

Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Σε έρευνα του ΣΕΒ, το πλήθος τους υπολογίζεται κοντά στο 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, η συμβολή τους στο ΑΕΠ στο 19,3% και το ποσοστό τους ως προς την απασχόληση σε επιχειρήσεις στο 87%. Με τον όρο Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση εννοούμε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από μικρές ατομικές ή οικογενειακές μέχρι ανώνυμες εταιρείες με ευέλικτη δομή. Ο όρος ΜμΕ δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μικρού τζίρου εταιρείες.

Για την επόμενη διετία, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν άνοδο της συνολικής παραγωγικότητας, με τη συμβολή της παραγωγικότητας του κεφαλαίου να είναι ελαφρώς υψηλότερη από της εργασίας. Όλες οι μελέτες συμφωνούν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η τεχνολογία είναι σύμμαχος των ΜμΕ, και αυτό δεν σημαίνει απλώς ψηφιοποίηση αλλά και χρήση τεχνολογικών εργαλείων που δίνουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που κάποτε αναμένονταν μόνο από τους παραδοσιακούς τραπεζικούς οργανισμούς και μόνο για τις μεγαλύτερες των επιχειρήσεων. Έτσι γεννήθηκε ο κλάδος του fintech.

Σήμερα, η Ebury εξακολουθεί να είναι από τις ταχύτερα ανερχόμενες Ευρωπαϊκές fintech στον κλάδο των διεθνών συναλλαγών. To 2019, η Banco Santander επένδυσε στρατηγικά στην εταιρεία με ποσό ύψους 400.000.000 ευρώ, εξαγοράζοντας το 50,1% των μετοχών της Ebury. Ο συνδυασμός του κύρους ενός τραπεζικού κολοσσού και της ευελιξίας μιας start up, σηματοδοτούν μια διαφορετική εταιρική κουλτούρα στην παροχή υπηρεσιών σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Σήμερα, για το μέλλον.