Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει έλθει για να μείνει! H παγκόσμια βιομηχανία αντιμετωπίζει καθημερινά ποικίλες προκλήσεις οι οποίες οφείλονται, εν μέρει, στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ο χρηματοπιστωτικός και ο Δημόσιος τομέας, δύο κατ’ εξοχήν νευραλγικοί άξονες της οικονομίας, καταβάλλουν ακατάπαυστες προσπάθειες για να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες. Η υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων αποτελεί όχι μόνο σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στην ψηφιακή εποχή, αλλά πλέον και επιβίωσης.

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει άλματα προόδου για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών της. Στην προσπάθεια του να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, ο τραπεζικός κλάδος έχει εστιάσει στην τεχνολογική καινοτομία ενώ ο Δημόσιος τομέας αναπτύσσει διαδικτυακά συστήματα, προωθώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε δημόσιες αρχές. Απόρροια των ανωτέρω είναι η επίτευξη της μείωσης της γραφειοκρατίας σε μεγάλο βαθμό, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς επίσης ο εμπλουτισμός της εμπειρίας και η ικανοποίηση των χρηστών μέσα από την αλληλεπίδραση.

Η Profile Software, με τη διαχρονική προσθήκη αξίας στο επιχειρηματικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι», έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ψηφιακή αναμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα. Διαθέτοντας 32 χρόνια δυναμικής πορείας και παρουσία σε 45 χώρες, η εταιρεία αναπτύσσει και εξάγει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις λογισμικού, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση φορέων και οργανισμών και συνεισφέροντας σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Επενδύοντας περίπου το 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα αποτελούν πλέον το 95% των εσόδων της.

Με κύριο γνώμονα τη διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει στην αγορά μια σειρά από πρωτοποριακές λύσεις που ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τον ελληνικό Δημόσιο τομέα, αναβαθμίζοντας σημαντικά το εγχώριο ψηφιακό οικοσύστημα. Μεταξύ των έργων συγκαταλέγονται το ηλεκτρονικό πινάκιο των δικαστικών αιθουσών, το portal του νέου ταμείου ΤΕΚΑ για το Υπουργείο Εργασίας, την Ανάπτυξη Ενιαίας Θυρίδας για την ΑΑΔΕ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το Υπουργείο Ενέργειας και την Ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ποιο είναι όμως το συστατικό επιτυχίας για την επίτευξη της καινοτομίας; Αναμφίβολα για την Profile Software, ο παράγοντας «άνθρωπος» διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η δύναμη πυρός της εταιρείας έγκειται στην ισορροπία των βασικών πυλώνων του τρίπτυχου: άνθρωπος – δεδομένα (data) – τεχνολογία. Με τη συμβολή της τεχνολογίας, η οποία λειτουργεί ως όχημα, και του ανθρώπου, παρέχεται η δυνατότητα για άμεση λήψη data-driven αποφάσεων. Με τον χώρο εργασίας της εταιρείας να καθίσταται πιο ποικιλόμορφος, δυναμικός και διάχυτος από ποτέ, η εστίαση στη διαγενεακή συμπερίληψη (η οποία καλλιεργείται συστηματικά) και η χρήση εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας, όπως Artificial Intelligence (AI) και Machine Learning (ML), καθώς και των data resources, επιτρέπουν την πλήρη διασύνδεση με το προσωπικό και τους πελάτες.

Για την Profile Software, η χρήση της τεχνολογίας – για τη δημιουργία ψηφιακών λύσεων – αποσκοπεί στην προσθήκη αξίας στον επιχειρηματικό κύκλο, με απώτατο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η «ολιστική» φιλοσοφία καινοτομίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής κουλτούρας, η οποία αναδεικνύεται με τη συνύπαρξη του ανθρώπου και της τεχνολογίας και λειτουργεί με γνώμονα την ανθρώπινη και κοινωνική πρόοδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία ενισχύει σημαντικά την εξωστρέφεια της, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ψηφιακών της λύσεων, χρησιμοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών (UX journey) και τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Για την Profile Software, ο συνδυασμός του ανθρώπινου παράγοντα με την ασφάλεια των συστημάτων και των διαδικασιών, αποτελεί τον πυρήνα της καινοτομίας και εμπλουτίζει την τεχνολογική και ανθρώπινη εμπειρία, δημιουργώντας σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.