Sponsored content

Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μέσα από τις πολλαπλές κρίσεις, τις συνέπειες της πανδημίας, την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση και την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η προσαρμοστικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Η έλλειψη ικανών υποψήφιων και κατάλληλων τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στον χώρο, σήμερα. Η διαχείριση αυτών των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός υγιούς εργατικού περιβάλλοντος, αυξημένη παραγωγικότητα και καινοτομία. Η ΑΝICON. επικεντρώνεται στην υιοθέτηση αρχών που προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της.

Ορισμός του σκοπού

Η επιχειρηματική στρατηγική της ANICON. βασίζεται στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων. Στηρίζουμε τους πελάτες μας στην ολοκλήρωση μεγάλων κατασκευαστικών έργων με απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές, που περιλαμβάνουν πληθώρα συντελεστών, υψηλούς προϋπολογισμούς και αυστηρούς χρόνους παράδοσης. Σκοπός μας είναι να γίνουμε ένας διεθνής έμπιστος τεχνικός σύμβουλος για τους πελάτες μας και ένας εργασιακός χώρος που προσελκύει καταρτισμένους μηχανικούς για να στηρίξουν την εξέλιξη της ANICON. στον αναπτυσσόμενο κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δημιουργία εμπιστοσύνης μέσω κοινών αξιών

Η ANICON. εκτιμά το ισχυρό εργασιακό ήθος, την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια, τη συνέπεια, την ευελιξία, την ομαδικότητα, την γνώση και τη διά βίου μάθηση. Οι αξίες αυτές καλλιεργούν την εμπιστοσύνη, που είναι απαραίτητη για επιτυχημένες συνεργασίες με πελάτες και τη δημιουργία ομάδων υψηλής παραγωγικότητας. Η προσέλκυση ταλέντων και πελατών που μοιράζονται τις αξίες μας είναι το κλειδί για την εκπλήρωση του σκοπού μας.

Ενσωμάτωση συστημάτων και τεχνολογίας

Πραγματοποιήσαμε διεξοδική μελέτη των διαδικασιών, των αναγκών των πελατών και των εργαζομένων, των πόρων και των τάσεων της αγοράς για να σχεδιάσουμε τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού της ANICON. Με το 50% των μηχανικών να εργάζονται στα εργοτάξια, η ενσωμάτωση συστημάτων και τεχνολογίας βελτίωσε την επικοινωνία και αύξησε την παραγωγικότητα.

Η ενσωμάτωση ενός συστήματος HRIS είχε ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση των εργασιών, την ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων και την απελευθέρωση χρόνου για ποιοτική εργασία. Μια πλατφόρμα προσλήψεων που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και προσαρμοσμένα κριτήρια επιλογής αξιοποιείται για την προσέλκυση υποψηφίων με τις καθορισμένες δεξιότητες και εμπειρία.

Επιχειρηματικότητα και οργανωσιακή ψυχολογία

Η ANICON. έχει αναπτύξει μια στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζει την επιχειρηματική στρατηγική, τους εταιρικούς στόχους, τον σκοπό και τις αξίες. Ο συνδυασμός αρχών επιχειρηματικότητας και οργανωσιακής ψυχολογίας βοηθά στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα, προάγει την καινοτομία, δημιουργεί ομάδες υψηλής αποδοτικότητας, προωθώντας την ατομική ανάπτυξη και παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου κύκλου ζωής εργαζομένων έχει οδηγήσει σε επιτυχημένες προσλήψεις και εργασιακή ικανοποίηση. Η χρήση δομημένων διαδικασιών πρόσληψης εξαλείφει τις προκαταλήψεις και βελτιώνει την εμπειρία των υποψηφίων.

Δημιουργούμε νέα πρότυπα στον τομέα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης παρέχοντας επιλογές υβριδικής εργασίας και απαραίτητους πόρους για εργασία, προάγοντας την εναλλαγή μεταξύ γραφείου και εργοταξίου και αναπτύσσοντας προγράμματα εκπαίδευσης και ευεξίας για τους εργαζομένους.

Ψυχολογική ασφάλεια και παραδειγματική ηγεσία

Καλλιεργούμε την ψυχολογική ασφάλεια ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους ώστε να εκφράζουν ιδέες και ανησυχίες με διαφάνεια και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στοιχεία που συμβάλλουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Υιοθετούμε την ηγεσία μέσω παραδείγματος και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την ομαδική εργασία και την αυτονομία δημιουργώντας θετικό κλίμα στην ομάδα. Αυτά τα στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας δυναμικές στον εργασιακό χώρο.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ως στρατηγικός εταίρος

Στην ANICON. έχουμε καταστήσει τη λειτουργία Ανθρώπινου Δυναμικού σε στρατηγικό εταίρο επικεντρώνοντας στους ανθρώπους ώστε να καλλιεργήσουμε σχέσεις που διαρκούν και να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις βέλτιστες παροχές. Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώνουμε αυτή τη διαδικασία.