Συνολικά, η ΔΕΗ παρουσίασε ένα πολύ ικανοποιητικό σύνολο τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω οι προβλέψεις, αναφέρει η Αxia την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση της Επιχείρησης.

Όπως αναφέρει, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς στη Ρουμανία, αρχίζουν να αποδίδουν.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις επιταχύνονται (τα 2/3 του στόχου για δυναμικότητα 5,5 GW ΑΠΕ έως το 2026 είναι έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή). Η διοίκηση ανακοίνωσε με σαφήνεια, τους στρατηγικούς λόγους της απόφασής της να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης ΑΠΕ πέραν των σημερινών αγορών (Ελλάδα και Ρουμανία) και σε άλλες περιφερειακές χώρες, ιδίως στην Ιταλία.

Επισημαίνουμε ότι η επέκταση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα είναι σύμφωνη με τους στόχους του ομίλου για τις επενδύσεις αυτές (9% αμιγής IRR συν την επίδραση της κάθετης ολοκλήρωσης).

Πέρα από την ενέργεια, προχωρούν και άλλες πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται i) ο στόχος για 1,7 εκατ. γραμμές FTTH στην Ελλάδα έως το τέλος του 2025, ii) η έναρξη της εκτέλεσης του διαδρόμου Ανατολής-Μεσογείου και iii) η ανακοίνωση για τις προσπάθειες αναφορικά με το Data Center. Σημειώνουμε ότι εκτός από τις σχετικές επενδύσεις, η επίδραση αυτών των πρωτοβουλιών δεν ενσωματώνεται στις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις μας για τη ΔΕΗ.

Τέλος, επισημαίνουμε την απόφαση της διοίκησης να επιδιώξει την ανανέωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών έως και 10% του μετοχικού κεφαλαίου (σήμερα στο 5,6%) με την πρόθεση (δεν έχει εγκριθεί ακόμη) να χρησιμοποιηθεί το 1/3 περίπου του πιθανού 10% των ιδίων μετοχών για μελλοντικές πιθανές εξαγορές.

Στα νούμερά μας για το 2024, τα EBITDA εκτιμώνται σε 1,748 δισ. ευρώ με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 359,5 εκατ. ευρώ. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση αγοράς για τη ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 22,60 ευρώ/μετοχή, αναφέρει η Axia.

Διαβάστε ακόμη:

Συμψηφισμοί για όσους «κάηκαν» από τα υψηλά επιτόκια της ρύθμισης οφειλών στην εφορία

ΔΕΗ: Mπίζνες και στα data centers και πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων μετόχων έως 10%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ