ΔΕΗ

Η δανειακή σύμβαση είναι διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας