Αγορές

Costamare: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση έως €100 εκατ.

  • newsroom


Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής εταιρείας της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά

Ξεκινά σήμερα 19 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 21 Μαΐου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδίδει η Costamare Participations Plc, 100% θυγατρικής της Costamare Inc., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως.

Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής εταιρείας της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η Costamare έχει αποφασίσει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €100.000.000, πενταετούς διάρκειας, μέσω της εκδότριας Costamare Participations Plc.

Αναλυτικά, η εκδότρια είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.

Η Εκδότρια δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Η Εκδότρια είναι θυγατρική της Εγγυήτριας (COSTAMARE INC.), στην οποία, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ανήκει το 100% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας και το 85% των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εκδότριας.

Η Εγγυήτρια ασκεί τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο στην Εκδότρια ως κατέχουσα το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας με δικαίωμα ψήφου.

Η έκδοση

Οι υπό έκδοση ομολογίες είναι κοινές, ανώνυμες και άυλες, θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ελάχιστο πόσο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,70% και 3,10% από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Η περίοδος εκτοκισμού ορίστηκε ανά εξάμηνο και το ΚΟΔ εκδίδεται με βάση το κυπριακό δίκαιο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Όπως ανέφερε στο Newmoney o Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας, Γρηγόρης Ζήκος, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης, αγορά πλοίων και για εξυπηρέτηση δανείων.

Συγκεκριμένα, στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται πως κεφάλαια 85,6 εκατ.ευρώ θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά τριών εταιρειών που καυέχουν ισάριθμα πλοία (MSC, MSC Ajaccio,MSC Amalfi), επιπλέον 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 18 μηνών για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της εγγυήτριας ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή και τα υπόλοιπα 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι δαπάνες έκδοσης ανέρχονται σε 3,1 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος Costamare, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαθέτει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και σήμερα ο στόλος του αριθμεί σε 82 πλοία. Η εταιρεία όταν τo 2010 εισήλθε στην αμερικανική κεφαλαιαγορά διέθετε 42 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 210.000 TEUs.

Σήμερα διαθέτει στόλο από 82 πλοία, με συνολικά χωρητικότητα πάνω από 580.000 TEUs. Ο στόλος σε αριθμό πλοίων έχει διπλασιαστεί, ενώ σε χωρητικότητα, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ενώ ταυτόχρονα ο μέσος όρος ηλικίας έχει μειωθεί. Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της ομολογιακής έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Διαβάστε ακόμη

H σφαγή στα κανάλια, η στροφή της ΔΕΗ και το παιχνίδι για τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας 

Κουρέματα μισθωμάτων: Δεν πληρώνουν ενοίκιο Μαΐου μέχρι να βγουν οι ΚΑΔ

ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα