Ακόμη μία εισηγμένη ετοιμάζεται να διαβεί την πόρτα της εξόδου από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την Ευρωπαϊκή Πίστη να υποβάλλει αίτημα διαγραφής των μετοχών της. 

Η εν λόγω εξέλιξη, η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, συνιστά αποτέλεσμα της εξαγοράς του 100% των μετοχών από τον γερμανικό ασφαλιστικό κολοσσό Allianz. 

Το τίμημα για τις 679.811 κοινές μετοχές της ελληνικής εταιρείας καθορίστηκε στα 7,80 ευρώ ανά μετοχή. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία ιδρύθηκε το 1977, εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. το 1997. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε το 2021 σε 245,6 εκατ. ευρώ. 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πίστης 

Γνωστοποιείται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») στην έδρα της Εταιρείας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005. 

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρία «ALLIANZ SE», η οποία εκπροσωπεί 26.539.907 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 26.539.907 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε αυθημερόν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής. 

Διαβάστε επίσης

Η αλά τούρκα ΜΚΟ και ένα… ξεπλυματάκι, το «όχι» του Ολλανδού και το σχολείο στο Ελληνικό

Σε νέο ιδιοκτήτη η οικία-μουσείο του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου (pics)

Σπάει τα «κοντέρ» στα Airbnb η Ελλάδα, με 133.575 καταχωρήσεις καταλυμάτων (διαγράμματα)