Τα στελέχη που συμμετείχαν στο Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρείας ανακοίνωσε η Profile Systems.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία») ανακοινώνει συγκεντρωτικά ότι στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α’ Επαναληπτική Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 95.395 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 81.085,75 Ευρώ,

(β) ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 39.600 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 33.660,00 Ευρώ,

(γ) η κα. Pascale Hertog, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 6.800 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 5.780,00 Ευρώ,

(δ) ο κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 3.960 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 3.366,00 Ευρώ,

(ε) ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 1.650 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 1.402,50 Ευρώ,

(στ) ο κ. Βαρτάν Αφσάρογλου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 28.12.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 1.980 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 1.683,00 Ευρώ

Διαβάστε ακόμη

«Σήμα» από την ΕΚΤ αναμένουν οι αγορές ομολόγων – Τα bond funds αύξησαν τις θέσεις τους στην Ελλάδα

Μιλάνο: Τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα αύξησαν την ρύπανση κατά 500% (vid)

Κίνα: Πώς έφτασε στην πτώχευση ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός Zhongzhi Enterprise

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ