Η νέα ρύθμιση δίνει λύση για όσους έχουν χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω, αλλά δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα. Πρόκειται για μια ρύθμιση που έχει σημαντικά και ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ρυθμίσεων που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των δόσεων, που φτάνει έως και τις 240 για το Δημόσιο, στο παρελθόν για όλες τις άλλες ρυθμίσεις έφτανε μέχρι και 120 δόσεις. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που υπάγονται σε εξωδικαστική διαδικασία και φυσικά πρόσωπα, ενώ επιπλέον προβλέπεται σημαντικό κούρεμα για επιβαρύνσεις και οφειλές προς το Δημόσιο.

Ωστόσο, χωρίς να υποτιμούμε τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ρύθμισης, υπάρχουν κάποια σημεία του νέου πλαισίου που θα χρειαστεί αντιμετωπιστούν στην πράξη προκειμένου η ρύθμιση να γίνει πραγματικά λειτουργική και αποτελεσματική για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, όπως υπολογίζει το ΥΠΟΙΚ.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν κόκκινες οφειλές προς το Δημόσιο (τις περισσότερες φορές σχετικά μικρά ποσά) αλλά, ταυτόχρονα, έχουν και ενήμερα δάνεια. Όλοι αυτοί όταν θα μπουν στην πλατφόρμα να ρυθμίσουν τις οφειλές στην Εφορία, Δήμους κ.λπ. το σύστημα αυτόματα θα αναζητήσει και τις υπόλοιπες οφειλές τους. Θα σταλεί λοιπόν στην τράπεζα που έχουν το δάνειο, ένα αίτημα ρύθμισης. Εφόσον πρόκειται για ενήμερα δάνεια, το πιθανότερο είναι ότι οι τράπεζες θα αρνηθούν τις ρυθμίσεις προκειμένου να προστατέψουν τα πράσινα δανειακά χαρτοφυλάκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα «όχι» των τραπεζών θα πέφτουν βροχή και το ερώτημα είναι αν με αυτές τις συνθήκες θα είναι εφικτό να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών που απαιτείται για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση.

Επιπλέον, σε βάθος χρόνου θα παρουσιαστεί κι ένα άλλο πρόβλημα: αν οι τράπεζες απαντήσουν θετικά στα αιτήματα της πλατφόρμας και κάνουν δεκτές τις ρυθμίσεις των δανείων, τότε θα πρέπει να πάρουν προβλέψεις για τα συγκεκριμένα δάνεια, επειδή αλλάζουν οι όροι της δανειακής σύμβασης. Αποδεχόμενοι τα ευεργετήματα της ρύθμισης, όσοι έχουν ενήμερα δάνεια επιβαρύνουν το προφίλ τους ως δανειολήπτες και ουσιαστικά αποκλείονται για τα επόμενα χρόνια από τον τραπεζικό δανεισμό.