δόσεις

Aπευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο δυνητικά δικαιούχους που έχουν χρέη τουλάχιστον 10.000 ευρώ (μαζί και με τόκους - προσαυξήσεις) σε Εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους πιστωτές - Αυτόματα με αλγόριθμο το κούρεμα από 75% έως 100% χρεών και προσαυξήσεων - 180 δόσεις για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων