δόσεις

Για δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν εξοφληθεί οι προσαρμογές μετά τις αλλαγές που ψηφίστηκαν θα εμφανίζονται από αύριο στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» - Παραδείγματα