Διεθνή

Fitch: Γιατί είναι θετική στην αύξηση χρέους της ΕΕ

  • newsroom


Το ευρωπαϊκό χρέος, το οποίο αξιολογείται από τον οίκο Fitch με ΑΑΑ και σταθερό outlook, θα συμβάλλει στη μελλοντική συνεισφορά των κρατών - μελών της ΕΕ στον προϋπολογισμό της

Στη χρηματοδότηση της στρατηγικής για την ανάπτυξη που έχουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα βοηθήσει το αυξανόμενο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει έκθεση του οίκου Fitch Ratings που δημοσιεύθηκε σήμερα (20.09.2021).

Προσθέτει δε ότι το ευρωπαϊκό χρέος, το οποίο αξιολογείται από τον οίκο Fitch με ΑΑΑ και σταθερό outlook, θα συμβάλλει στη μελλοντική συνεισφορά των κρατών – μελών της ΕΕ στον προϋπολογισμό της και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις τους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ΕΕ αύξησε τον δανεισμό της με σκοπό να αντεπεξέλθουν τα κράτη – μέλη στον αντίκτυπο που είχε ο κορωνοϊός, φτάνοντας στα 90 δισ. ευρώ από το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα SURE.

Παράλληλα, το καλοκαίρι ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), από το οποίο θα αντληθούν 750 δισ. ευρώ ή 150 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2026 και όπως αναφέρει η έκθεση του Fitch, θα μετατρέψει την ΕΕ «στον μεγαλύτερο υπερεθνικό δανειστή, παρόλο που θα δανείζεται λιγότερο σε σχέση με τους μεγάλους δανειστές της ΕΕ».

«Θεωρούμε ότι οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια του NGEU για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελούν βασικό στοιχείο στις στρατηγικές ανάπτυξης των χωρών, το οποίο θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», αναφέρεται στην έκθεση.

«Αυτό θα εξαρτηθεί από τη θεσμική ικανότητα των χωρών να διαθέσουν τα κεφάλαια εγκαίρως και αποτελεσματικά και να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμιστικές ατζέντες στα προγράμματά τους».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση των κρατών – μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του δημοσιονομικού κινδύνου, καθώς το χρέος θα εξοφληθεί από τους κοινούς πόρους και όχι από κάθε χώρα ξεχωριστά.

«Τα σχέδια για μερική αποπληρωμή του χρέους της ΕΕ μέσω νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλλουν στη δημοσιονομική ολοκλήρωση», αναφέρει ο οίκος Fitch.

«Το υψηλότερο ευρωπαϊκό χρέος για τη χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη – μέλη, καθώς θα εξοφληθεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ (και ως εκ τούτου από τα κράτη – μέλη, ανάλογα με το μερίδιό τους στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού)», επισημαίνει η έκθεση.

«Ωστόσο, εφόσον οι αποπληρωμές εκτείνονται από το 2028 στο 2058, ο αντίκτυπος στους ισολογισμούς των κρατών – μελών για κάθε έτος θα είναι περιορισμένος», αναφέρει ο οίκος Fitch.

Διαβάστε ακόμη

HSBC: Το 97% των ευρωπαϊκών εταιρειών θα επενδύσουν με κριτήρια ESG

Άνοιξε η πλατφόρμα για επανένταξη στις 100 – 120 δόσεις της εφορίας

Commerzbank: Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον DBRS δείχνει επιστροφή σε επενδυτική διαβάθμιση το 2022