Ο γίγαντας των ομολόγων PIMCO εξηγεί το δρόμο που θα ακολουθήσει η Fed προς την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής.

«Με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από το στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και το ποσοστό ανεργίας να είναι πλέον κάτω από τις εκτιμήσεις για το μακροπρόθεσμο μέγιστο επίπεδο, η Fed επανέλαβε τις πρόσφατες κατευθύνσεις της μετά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου: Οι αξιωματούχοι αναμένουν να αυξήσουν το επιτόκιο πολιτικής το Μάρτιο, ξεκινώντας μια σειρά τεσσάρων αυξήσεων των επιτοκίων το 2022», εκτιμούν οι Tiffany Wilding και Allison Boxer, οικονομολόγοι του οίκου.

Παρόλο που η βραχυπρόθεσμη πορεία των επιτοκίων της Fed υποδηλώνει μια ταχύτερη αύξηση ως απάντηση στους πληθωριστικούς κινδύνους, η PIMCO δεν έχει αλλάξει την προσδοκία της ότι ο μεγαλύτερος ισολογισμός της κεντρικής τράπεζας και γενικά τα υψηλότερα επίπεδα χρέους σε ολόκληρη την οικονομία θα διατηρήσουν το τελικό επίπεδο αυτού του κύκλου αύξησης των επιτοκίων σε παρόμοια ή ακόμη και χαμηλότερα επίπεδα αυτά που είδαμε το 2018, δηλαδή ένα εύρος 2,25%-2,5%.

Οι αξιωματούχοι της Fed σηματοδότησαν μια νωρίτερη έναρξη της μείωσης του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας (μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη ή QT) με τη δημοσίευση ενός καταλόγου αρχών πολιτικής ισολογισμού, ο οποίος παρείχε ορισμένες πληροφορίες υψηλού επιπέδου σχετικά με το σχέδιο της Fed για σημαντική μείωση των διακρατούμενων περιουσιακών στοιχείων. Αν και οι αξιωματούχοι δεν παρείχαν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το ρυθμό ή την πιθανή έναρξη του προγράμματος, η PIMCO αναμένει ότι θα ξεκινήσει περίπου στα μέσα του έτους (μετά το τέλος των αγορών περιουσιακών στοιχείων στις αρχές Μαρτίου), όταν το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αναμένεται να είναι πάνω από το 0,5%.

Επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος

Από την προηγούμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στα μέσα Δεκεμβρίου, η ισχυρή έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου ώθησε τους αξιωματούχους της Fed να επισπεύσουν και πάλι τις προσδοκίες για την άρση του σημερινού επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων 0%-0,25%.

Το ποσοστό ανεργίας 3,9% είναι πλέον κάτω από τις εκτιμήσεις της FOMC για το μακροπρόθεσμο επίπεδό του και ο πληθωρισμός έχει υπερβεί σημαντικά το μακροπρόθεσμο στόχο της Fed (2% στις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες). Παρόλο που τα επίπεδα του γενικού πληθωρισμού αναμένεται να μετριαστούν φέτος, η ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και οι συνακόλουθες πιέσεις στους μισθούς ήταν πιθανώς βασικοί παράγοντες πίσω από το σχέδιο της Fed για την άρση των διευκολύνσεων πολιτικής. “Πιστεύουμε ότι η Fed στοχεύει σε μια πιο ουδέτερη στάση προκειμένου να τοποθετήσει την πολιτική της σε αυξημένους κινδύνους πληθωρισμού”, εκτιμούν οι Wilding και Boxer.

Για το σκοπό αυτό, η Fed χρησιμοποίησε τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου – την τελευταία συνεδρίαση πριν από την αναμενόμενη άρση το Μάρτιο – για να σηματοδοτήσει επίσημα την επερχόμενη αύξηση των επιτοκίων, τροποποιώντας το guidance στη δήλωση της FOMC του Ιανουαρίου, ώστε να αναφέρει ότι “σύντομα” θα είναι σκόπιμο να αυξηθούν τα επιτόκια. Η αύξηση των επιτοκίων το Μάρτιο είναι πιθανό να δώσει το έναυσμα για μια σειρά τριμηνιαίων αυξήσεων των επιτοκίων και την έναρξη του QT αργότερα φέτος, δεδομένου του σχολίου του προέδρου της Fed Powell στη συνέντευξη Τύπου ότι σύντομα θα είναι σκόπιμο να “απομακρυνθούμε σταθερά” από την τρέχουσα ιδιαίτερα διευκολυντική νομισματική πολιτική.

Αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

Ο πρόεδρος Powell επανέλαβε τις προσδοκίες της FOMC για μια ακολουθία αυξήσεων των επιτοκίων, δεν απέφυγε να υπονοήσει ότι μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης είναι πιθανή το Μάρτιο (αν και δεν την απέκλεισε επίσης). Ενώ ο πρόεδρος Powell επιβεβαίωσε ότι η επιτροπή πιστεύει ότι έχει επιτύχει τα κριτήρια αναφοράς για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό που απαιτούνται για την έναρξη του κύκλου αύξησης των επιτοκίων, ο πληθωρισμός αναμένεται ακόμη να συγκρατηθεί τα επόμενα τρίμηνα, μειώνοντας πιθανότατα την ανάγκη για μια απότομη προσαρμογή στη συνεδρίαση του Μαρτίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος Powell επανέλαβε ότι η FOMC θα είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη στον κίνδυνο η διαδικασία του πληθωρισμού να κινηθεί προς τα πάνω – κάτι που τείνει να συμβαίνει όταν οι αυξήσεις των μισθών οδηγούν σε μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών, οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω αυξήσεις των μισθών κ.ο.κ. Παρόλο που οι συνολικές μισθολογικές πιέσεις έχουν επιταχυνθεί, καθώς οι αγορές εργασίας στενεύουν, η ισορροπία των στοιχείων εξακολουθεί να υποδηλώνει ότι το σημερινό αυξημένο επίπεδο του γενικού πληθωρισμού θα μετριάσει καθώς οι τριβές που σχετίζονται με την πανδημία στις αγορές εργασίας και προϊόντων θα μετριαστούν με την πάροδο του χρόνου.

Προοπτικές για τον ισολογισμό: Γρηγορότερη έναρξη, ταχύτερη μείωση

Όπως αναμενόταν, η Fed ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει στις αρχές Μαρτίου τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα σηματοδότησε περαιτέρω την πρόθεσή της να αρχίσει σύντομα να μειώνει τον ισολογισμό της, δημοσιοποιώντας τον κατάλογο αρχών που αναφέρθηκε παραπάνω.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της FOMC του Δεκεμβρίου έδειξαν ότι τα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων θα αρχίσουν πιθανότατα να μειώνονται νωρίτερα και με ταχύτερο ρυθμό σε αυτόν τον κύκλο σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, αν και ο πρόεδρος Powell δήλωσε ότι οι πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε προγράμματος θα εξεταστούν στις προσεχείς συνεδριάσεις. Ωστόσο, παρά την πιο επιθετική προσέγγιση, η Fed επανέλαβε επίσης την προτίμησή της για παθητική μείωση, αντί για άμεσες πωλήσεις στη δευτερογενή αγορά.

Με βάση αυτή την καθοδήγηση, εξηγεί η PIMCO, αναμένει ότι η Fed θα ανακοινώσει την παθητική μείωση του ισολογισμού της, παύοντας την επανεπένδυση των εσόδων από τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου και τους ενυπόθηκους τίτλους (Mortgage Backed Securities – MBS).

Τέλος, οι Wilding και Boxer, αναμένουν επίσης ότι η Fed θα θέσει υψηλότερα ανώτατα όρια για την επανεπένδυση των κουπονιών του Δημοσίου και των MBS σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, γεγονός που θα στοχεύει σε ταχύτερη μείωση του ισολογισμού τα επόμενα χρόνια.

Πράγματι, ολοκληρώνει η PIMCO, αυτό θα επέτρεπε στη Fed να μειώσει το μέγεθος του ισολογισμού της κατά πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του 2023 – ένας πολύ ταχύτερος ρυθμός μείωσης από αυτόν που επιτεύχθηκε στον κύκλο μείωσης του 2017-2018. Παρ’ όλα αυτά, με το μέγεθος του ισολογισμού να είναι σήμερα περίπου 4 τρισ. δολάρια υψηλότερο από τα προ της πανδημίας επίπεδα, η Fed θα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να επιτύχει πλήρη εξομάλυνση.

Διαβάστε ακόμη

Παντελής Παντελιάδης: Ο τελευταίος μίας μεγάλης γενιάς αυτοδημιούργητων σουπερμαρκετάδων

Οι παππούδες του Ντίμον της JP Morgan, οι αντένες της BC Partners και το Πεντελικόν με τη Hilton

Τζέιμι Ντίμον: Ο ελληνικής καταγωγής CEO της JP Morgan που δημιούργησε τον πρώτο «μονόκερο» της χώρας